Skip to main content

VERŠ 33

33. VERS

Verš

Szöveg

akṣarāṇām a-kāro ’smi
dvandvaḥ sāmāsikasya ca
aham evākṣayaḥ kālo
dhātāhaṁ viśvato-mukhaḥ
akṣarāṇām a-kāro ’smi
dvandvaḥ sāmāsikasya ca
aham evākṣayaḥ kālo
dhātāhaṁ viśvato-mukhaḥ

Synonyma

Szó szerinti jelentés

akṣarāṇām — z písmen; a-kāraḥ — prvé písmeno; asmi — som; dvandvaḥ — párové; sāmāsikasya — zloženiny; ca — a; aham — som; eva — zaiste; akṣayaḥ — večný; kālaḥ — čas; dhātā — stvoriteľ; aham — som; viśvataḥ-mukhaḥ — Brahmā.

akṣarāṇām – a betűk közül; a-kāraḥ – az első betű; asmi – Én vagyok; dvandvaḥ – a kettős; sāmāsikasya – összetételek közül; ca – és; aham – Én vagyok; eva – bizony; akṣayaḥ – örökkévaló; kālaḥ – idő; dhātā – a teremtő; aham – Én vagyok; viśvataḥ-mukhaḥ – Brahmā.

Překlad

Fordítás

Z písmen som písmeno A, zo zložených slov som párové kompozitum. Som nevyčerpateľný čas a z tvoriteľov som Brahmā.

A betűk közül az „a”, az összetett szavak közül pedig a kettős szó vagyok. Én vagyok a kimeríthetetlen idő is, s a teremtők közül Brahmā vagyok.

Význam

Magyarázat

A-kāra, prvé písmeno sanskṛtskej abecedy, je počiatkom vedskej literatúry, bez ktorého nie je možné nič vysloviť, a je teda počiatkom zvuku. V sanskṛte je mnoho zloženín, z ktorých párové slová, ako napríklad rāma-kṛṣṇa, sa nazývajú dvandva. Slová rāma a kṛṣṇa majú rovnakú formu, a preto sa táto kompozícia nazýva párová.

A védikus irodalom az a-kārával, a szanszkrit ábécé első betűjével kezdődik. Az a-kāra nélkül semmit sem lehet kiejteni, ezért ez a hang kezdete. A szanszkrit nyelvben sok összetett szó van, melyek közül a kettős szót dvandvának nevezik. Ilyen összetett szó például a rāma-kṛṣṇa is, amelyben a rāma és a kṛṣṇa szavak formája megegyezik, s ezért nevezik kettősnek.

Spomedzi všetkých ničiacich síl je čas najväčší, pretože zničí všetko. Čas reprezentuje Kṛṣṇu, pretože postupne bude všetko zničené veľkým ohňom času.

A különféle pusztító erők közül az idő a leghatalmasabb, mert mindent megöl. Kṛṣṇát képviseli, mivel az idő múlásával egyszer nagy tűz keletkezik, amely mindent megsemmisít majd.

Spomedzi živých bytostí, ktoré dokážu tvoriť, je štvorhlavý Brahmā najmocnejší, a preto zastupuje Najvyššieho Pána, Kṛṣṇu.

A teremtő élőlények közül a négyfejű Brahmā a legfőbb, s ezért a Legfelsőbb Urat, Kṛṣṇát képviseli ő is.