Skip to main content

VERŠ 33

TEXT 33

Verš

Texto

akṣarāṇām a-kāro ’smi
dvandvaḥ sāmāsikasya ca
aham evākṣayaḥ kālo
dhātāhaṁ viśvato-mukhaḥ
akṣarāṇām a-kāro ’smi
dvandvaḥ sāmāsikasya ca
aham evākṣayaḥ kālo
dhātāhaṁ viśvato-mukhaḥ

Synonyma

Synonyms

akṣarāṇām — z písmen; a-kāraḥ — prvé písmeno; asmi — som; dvandvaḥ — párové; sāmāsikasya — zloženiny; ca — a; aham — som; eva — zaiste; akṣayaḥ — večný; kālaḥ — čas; dhātā — stvoriteľ; aham — som; viśvataḥ-mukhaḥ — Brahmā.

akṣarāṇām — de las letras; a-kāraḥ — la primera letra; asmi — Yo soy; dvandvaḥ — la dual; sāmāsikasya — de los compuestos; ca — y; aham — Yo soy; eva — ciertamente; akṣayaḥ — eterno; kālaḥ — el tiempo; dhātā — el creador; aham — Yo soy; viśvataḥ-mukhaḥ — Brahmā.

Překlad

Translation

Z písmen som písmeno A, zo zložených slov som párové kompozitum. Som nevyčerpateľný čas a z tvoriteľov som Brahmā.

De las letras, Yo soy la A; y entre las palabras compuestas, Yo soy el compuesto dual. Yo soy, además, el tiempo inagotable, y de los creadores, Yo soy Brahmā.

Význam

Purport

A-kāra, prvé písmeno sanskṛtskej abecedy, je počiatkom vedskej literatúry, bez ktorého nie je možné nič vysloviť, a je teda počiatkom zvuku. V sanskṛte je mnoho zloženín, z ktorých párové slová, ako napríklad rāma-kṛṣṇa, sa nazývajú dvandva. Slová rāma a kṛṣṇa majú rovnakú formu, a preto sa táto kompozícia nazýva párová.

A-kāra, la primera letra del alfabeto sánscrito, es el comienzo de la literatura védica. Sin a-kāra no se puede pronunciar nada; por lo tanto, esa letra constituye el comienzo del sonido. En sánscrito hay además muchas palabras compuestas, de las cuales la palabra dual, como rāma-kṛṣṇa, se denomina dvandva. En esa palabra compuesta, las palabras rāma y kṛṣṇa tienen la misma forma, en virtud de lo cual el compuesto se denomina dual.

Spomedzi všetkých ničiacich síl je čas najväčší, pretože zničí všetko. Čas reprezentuje Kṛṣṇu, pretože postupne bude všetko zničené veľkým ohňom času.

Entre todas las clases de aniquiladores, el tiempo es el aniquilador supremo, porque el tiempo lo mata todo. El tiempo es el representante de Kṛṣṇa, ya que en el debido momento habrá un gran incendio y todo será aniquilado.

Spomedzi živých bytostí, ktoré dokážu tvoriť, je štvorhlavý Brahmā najmocnejší, a preto zastupuje Najvyššieho Pána, Kṛṣṇu.

Entre las entidades vivientes que crean, Brahmā, que tiene cuatro cabezas, es la principal. Por consiguiente, él es un representante del Señor Supremo, Kṛṣṇa.