Skip to main content

VERŠ 33

TEXT 33

Verš

Text

akṣarāṇām a-kāro ’smi
dvandvaḥ sāmāsikasya ca
aham evākṣayaḥ kālo
dhātāhaṁ viśvato-mukhaḥ
akṣarāṇām a-kāro ’smi
dvandvaḥ sāmāsikasya ca
aham evākṣayaḥ kālo
dhātāhaṁ viśvato-mukhaḥ

Synonyma

Synonyms

akṣarāṇām — z písmen; a-kāraḥ — prvé písmeno; asmi — som; dvandvaḥ — párové; sāmāsikasya — zloženiny; ca — a; aham — som; eva — zaiste; akṣayaḥ — večný; kālaḥ — čas; dhātā — stvoriteľ; aham — som; viśvataḥ-mukhaḥ — Brahmā.

akṣarāṇām — of letters; a-kāraḥ — the first letter; asmi — I am; dvandvaḥ — the dual; sāmāsikasya — of compounds; ca — and; aham — I am; eva — certainly; akṣayaḥ — eternal; kālaḥ — time; dhātā — the creator; aham — I am; viśvataḥ-mukhaḥ — Brahmā.

Překlad

Translation

Z písmen som písmeno A, zo zložených slov som párové kompozitum. Som nevyčerpateľný čas a z tvoriteľov som Brahmā.

Of letters I am the letter A, and among compound words I am the dual compound. I am also inexhaustible time, and of creators I am Brahmā.

Význam

Purport

A-kāra, prvé písmeno sanskṛtskej abecedy, je počiatkom vedskej literatúry, bez ktorého nie je možné nič vysloviť, a je teda počiatkom zvuku. V sanskṛte je mnoho zloženín, z ktorých párové slová, ako napríklad rāma-kṛṣṇa, sa nazývajú dvandva. Slová rāma a kṛṣṇa majú rovnakú formu, a preto sa táto kompozícia nazýva párová.

A-kāra, the first letter of the Sanskrit alphabet, is the beginning of the Vedic literature. Without a-kāra, nothing can be sounded; therefore it is the beginning of sound. In Sanskrit there are also many compound words, of which the dual word, like rāma-kṛṣṇa, is called dvandva. In this compound, the words rāma and kṛṣṇa have the same form, and therefore the compound is called dual.

Spomedzi všetkých ničiacich síl je čas najväčší, pretože zničí všetko. Čas reprezentuje Kṛṣṇu, pretože postupne bude všetko zničené veľkým ohňom času.

Among all kinds of killers, time is the ultimate because time kills everything. Time is the representative of Kṛṣṇa because in due course of time there will be a great fire and everything will be annihilated.

Spomedzi živých bytostí, ktoré dokážu tvoriť, je štvorhlavý Brahmā najmocnejší, a preto zastupuje Najvyššieho Pána, Kṛṣṇu.

Among the living entities who are creators, Brahmā, who has four heads, is the chief. Therefore he is a representative of the Supreme Lord, Kṛṣṇa.