Skip to main content

VERŠ 33

TEXT 33

Verš

Text

akṣarāṇām a-kāro ’smi
dvandvaḥ sāmāsikasya ca
aham evākṣayaḥ kālo
dhātāhaṁ viśvato-mukhaḥ
akṣarāṇām a-kāro ’smi
dvandvaḥ sāmāsikasya ca
aham evākṣayaḥ kālo
dhātāhaṁ viśvato-mukhaḥ

Synonyma

Synonyms

akṣarāṇām — z písmen; a-kāraḥ — prvé písmeno; asmi — som; dvandvaḥ — párové; sāmāsikasya — zloženiny; ca — a; aham — som; eva — zaiste; akṣayaḥ — večný; kālaḥ — čas; dhātā — stvoriteľ; aham — som; viśvataḥ-mukhaḥ — Brahmā.

akṣarāṇām — von den Buchstaben; a-kāraḥ — der erste Buchstabe; asmi — Ich bin; dvandvaḥ — das doppelte; sāmāsikasya — von den zusammengesetzten Wörtern; ca — und; aham — Ich bin; eva — gewiß; akṣayaḥ — ewige; kālaḥ — Zeit; dhātā — der Schöpfer; aham — Ich bin; viśvataḥ-mukhaḥ — Brahmā.

Překlad

Translation

Z písmen som písmeno A, zo zložených slov som párové kompozitum. Som nevyčerpateľný čas a z tvoriteľov som Brahmā.

Von den Buchstaben bin Ich der Buchstabe A, und von den zusammengesetzten Wörtern bin Ich das Doppelwort. Ich bin die unerschöpfliche Zeit, und von den Schöpfern bin Ich Brahmā.

Význam

Purport

A-kāra, prvé písmeno sanskṛtskej abecedy, je počiatkom vedskej literatúry, bez ktorého nie je možné nič vysloviť, a je teda počiatkom zvuku. V sanskṛte je mnoho zloženín, z ktorých párové slová, ako napríklad rāma-kṛṣṇa, sa nazývajú dvandva. Slová rāma a kṛṣṇa majú rovnakú formu, a preto sa táto kompozícia nazýva párová.

ERLÄUTERUNG: A-kāra, der erste Buchstabe des Sanskritalphabets, ist der Anfang der vedischen Literatur. Ohne den a-kāra kann nichts ausgesprochen werden; deshalb ist er der Anfang allen Klangs. Im Sanskrit gibt es auch viele zusammengesetzte Wörter, von denen das Doppelwort, wie rāma-kṛṣṇa, dvandva genannt wird. In diesem Kompositum haben die Wörter rāma und kṛṣṇa den gleichen Rang, und deshalb werden sie dual genannt.

Spomedzi všetkých ničiacich síl je čas najväčší, pretože zničí všetko. Čas reprezentuje Kṛṣṇu, pretože postupne bude všetko zničené veľkým ohňom času.

Unter allen todbringenden Kräften ist die Zeit die stärkste, denn die Zeit tötet alles. Die Zeit ist der Repräsentant Kṛṣṇas, denn zu gegebener Zeit wird ein großes Feuer alles vernichten.

Spomedzi živých bytostí, ktoré dokážu tvoriť, je štvorhlavý Brahmā najmocnejší, a preto zastupuje Najvyššieho Pána, Kṛṣṇu.

Von allen Lebewesen, die mit Schöpfungsaufgaben betraut sind, ist Brahmā, der vier Köpfe hat, das Oberhaupt. Deshalb ist er ein Repräsentant des Höchsten Herrn, Kṛṣṇa.