Skip to main content

VERŠ 33

TEXT 33

Verš

Tekst

akṣarāṇām a-kāro ’smi
dvandvaḥ sāmāsikasya ca
aham evākṣayaḥ kālo
dhātāhaṁ viśvato-mukhaḥ
akṣarāṇām a-kāro ’smi
dvandvaḥ sāmāsikasya ca
aham evākṣayaḥ kālo
dhātāhaṁ viśvato-mukhaḥ

Synonyma

Synonyms

akṣarāṇām — z písmen; a-kāraḥ — prvé písmeno; asmi — som; dvandvaḥ — párové; sāmāsikasya — zloženiny; ca — a; aham — som; eva — zaiste; akṣayaḥ — večný; kālaḥ — čas; dhātā — stvoriteľ; aham — som; viśvataḥ-mukhaḥ — Brahmā.

akṣarāṇām — af bogstaver; a-kāraḥ — det første bogstav; asmi — Jeg er; dvandvaḥ — parret; sāmāsikasya — af sammensatte ord; ca — og; aham — Jeg er; eva — afgjort; akṣayaḥ — evig; kālaḥ — tid; dhātā — skaberen; aham — Jeg er; viśvataḥ-mukhaḥ — Brahmā.

Překlad

Translation

Z písmen som písmeno A, zo zložených slov som párové kompozitum. Som nevyčerpateľný čas a z tvoriteľov som Brahmā.

Af bogstaver er Jeg bogstavet A, og af sammensatte ord er Jeg parret [dvandva]. Jeg er også den utrættelige tid, og af skabere er Jeg Brahmā.

Význam

Purport

A-kāra, prvé písmeno sanskṛtskej abecedy, je počiatkom vedskej literatúry, bez ktorého nie je možné nič vysloviť, a je teda počiatkom zvuku. V sanskṛte je mnoho zloženín, z ktorých párové slová, ako napríklad rāma-kṛṣṇa, sa nazývajú dvandva. Slová rāma a kṛṣṇa majú rovnakú formu, a preto sa táto kompozícia nazýva párová.

FORKLARING: A-kāra, sanskritalfabetets første bogstav, er begyndelsen til den vediske litteratur. Intet kan udtales uden a-kāra. Derfor er det begyndelsen til al lyd. På sanskrit er der også mange sammensatte ord, af hvilke det parrede ord såsom rāma-kṛṣṇa kaldes dvandva. I dette sammensatte ord har ordene rāma og kṛṣṇa samme form, og derfor kaldes sammensætningen et par.

Spomedzi všetkých ničiacich síl je čas najväčší, pretože zničí všetko. Čas reprezentuje Kṛṣṇu, pretože postupne bude všetko zničené veľkým ohňom času.

Af alle mulige dræbere er tiden den endelige, for tiden slår alt ihjel. Tiden er derfor Kṛṣṇas repræsentant, for når tiden er inde, opstår der en voldsom brand, og alt bliver tilintetgjort.

Spomedzi živých bytostí, ktoré dokážu tvoriť, je štvorhlavý Brahmā najmocnejší, a preto zastupuje Najvyššieho Pána, Kṛṣṇu.

Blandt alle levende væsener, der er skabere, er Brahmā, der har fire hoveder, den førende. Han repræsenterer således den Højeste Herre, Kṛṣṇa.