Skip to main content

VERŠ 33

TEXT 33

Verš

Verš

akṣarāṇām a-kāro ’smi
dvandvaḥ sāmāsikasya ca
aham evākṣayaḥ kālo
dhātāhaṁ viśvato-mukhaḥ
akṣarāṇām a-kāro ’smi
dvandvaḥ sāmāsikasya ca
aham evākṣayaḥ kālo
dhātāhaṁ viśvato-mukhaḥ

Synonyma

Synonyma

akṣarāṇām — z písmen; a-kāraḥ — prvé písmeno; asmi — som; dvandvaḥ — párové; sāmāsikasya — zloženiny; ca — a; aham — som; eva — zaiste; akṣayaḥ — večný; kālaḥ — čas; dhātā — stvoriteľ; aham — som; viśvataḥ-mukhaḥ — Brahmā.

akṣarāṇām — z písmen; a-kāraḥ — první písmeno; asmi — jsem; dvandvaḥ — párová složenina; sāmāsikasya — ze složených slov; ca — a; aham — Já jsem; eva — jistě; akṣayaḥ — věčný; kālaḥ — čas; dhātā — stvořitel; aham — Já jsem; viśvataḥ-mukhaḥ — Brahmā.

Překlad

Překlad

Z písmen som písmeno A, zo zložených slov som párové kompozitum. Som nevyčerpateľný čas a z tvoriteľov som Brahmā.

Z písmen jsem písmeno A a ze složených slov jsem párová složenina. Jsem také nevyčerpatelný čas a ze stvořitelů jsem Brahmā.

Význam

Význam

A-kāra, prvé písmeno sanskṛtskej abecedy, je počiatkom vedskej literatúry, bez ktorého nie je možné nič vysloviť, a je teda počiatkom zvuku. V sanskṛte je mnoho zloženín, z ktorých párové slová, ako napríklad rāma-kṛṣṇa, sa nazývajú dvandva. Slová rāma a kṛṣṇa majú rovnakú formu, a preto sa táto kompozícia nazýva párová.

Védská literatura začíná A-kārou, prvním písmenem sanskrtské abecedy. Bez a-kāry by nic nezaznělo; proto je základem zvuku. V sanskrtu je také mnoho složených slov, z nichž párová složenina — jako například rāma-kṛṣṇa — má název dvandva. V této složenině jsou slova rāma a kṛṣṇa ve stejném tvaru, a proto se nazývá párová.

Spomedzi všetkých ničiacich síl je čas najväčší, pretože zničí všetko. Čas reprezentuje Kṛṣṇu, pretože postupne bude všetko zničené veľkým ohňom času.

Z ničících činitelů je vrcholným čas, neboť zničí všechno. Čas zastupuje Kṛṣṇu; v danou dobu vypukne velký požár a celý vesmírný projev bude zničen.

Spomedzi živých bytostí, ktoré dokážu tvoriť, je štvorhlavý Brahmā najmocnejší, a preto zastupuje Najvyššieho Pána, Kṛṣṇu.

Among the living entities who are creators, Brahmā, who has four heads, is the chief. Therefore he is a representative of the Supreme Lord, Kṛṣṇa.