Skip to main content

VERŠ 27

TEXT 27

Verš

Текст

uccaiḥśravasam aśvānāṁ
viddhi mām amṛtodbhavam
airāvataṁ gajendrāṇāṁ
narāṇāṁ ca narādhipam
уччаіх̣ш́равасам аш́ва̄на̄м̇
віддгі ма̄м амр̣тодбгавам
аіра̄ватам̇ ґаджендра̄н̣а̄м̇
нара̄н̣а̄м̇ ча нара̄дгіпам

Synonyma

Послівний переклад

uccaiḥśravasam — Uccaiḥśravā; aśvānām — spomedzi koní; viddhi — vedz; mām — som; amṛta-udbhavam — stvorený pri stĺkaní oceánu; airāvatam — Airāvata; gaja-indrāṇām — medzi ušľachtilými slonmi; narāṇām — medzi ľuďmi; ca — a; nara-adhipam — kráľ.

уччаіх̣ш́равасам—Уччаіх̣ш́рава; аш́ва̄на̄м—із коней; віддгі—знай; ма̄м—Мене; амр̣та-удбгавам—що виник із збивання океану; аіра̄ватам—Аіра̄вата; ґаджа-індра̄н̣а̄м—із шляхетних слонів; нара̄н̣а̄м—серед людей; ча—і; нара-адгіпам—цар.

Překlad

Переклад

Vedz, že spomedzi koní som Uccaiḥśravā, ktorý povstal pri stĺkaní oceánu. Z ušľachtilých slonov som Airāvata a z ľudí som kráľ.

Знай, що із коней Я — Уччаіх̣ш́рава̄, породжений тоді, коли заради божественного напою збивали океан. Серед шляхетних слонів Я — Аіра̄вата, а серед людей Я — цар.

Význam

Коментар

Oddaní polobohovia a démoni (asurovia) raz stĺkali oceán, aby získali nápoj nesmrteľnosti. Okrem nektáru vznikol stĺkaním i jed, ktorý vypil Śiva. Z oceánu vzišlo veľa iných bytostí, a medzi nimi aj kôň zvaný Uccaiḥśravā a slon Airāvata. Obe tieto zvieratá majú zvláštny význam, pretože boli zrodené z nektáru a obe predstavujú Kṛṣṇu.

Віддані Господа і демони (асури) колись збивали океан. З цієї піни утворився нектар і отрута, й Господь Ш́іва випив отруту. А з нектару виникло багато істот і серед них кінь Уччаіх̣ш́рава̄. Іншою твариною, яка виникла з нектару, був слон на ім’я Аіра̄вата. Ці дві тварини були створені з нектару, тому вони мають особливе значення і репрезентують Кр̣шн̣у.

V ľudskej spoločnosti je kráľ predstaviteľom Kṛṣṇu. Králi, ktorých dosadzujú na trón pre ich božské vlastnosti, sú udržovateľmi kráľovstva, podobne ako je Kṛṣṇa udržiavateľom vesmíru. Králi ako Mahārāja Yudhiṣṭhira, Mahārāja Parīkṣit a Śrī Rāmacandra boli veľmi spravodlivými panovníkmi, ktorí mysleli iba na blaho svojich občanov. Vedy považujú kráľa za predstaviteľa Boha. V dnešnej dobe však so zánikom náboženských zásad upadá i kráľovské zriadenie a schyľuje sa k jeho zániku. Mali by sme si však uvedomiť, že kedysi boli ľudia pod vedením spravodlivých kráľov oveľa šťastnejší.

Серед людей представником Кр̣шн̣и є цар; як Кр̣шн̣а підтримує всесвіт, так само і царі, що стали ними через свою праведність, підтримують мир і порядок у своїх царствах. Такі царі, як Маха̄ра̄джа Йудгішт̣гіра, Маха̄ра̄джа Парı̄кшіт і Господь Ра̄ма були надзвичайно праведними правителями і завжди піклувались про щастя своїх підданих. У ведичній літературі царів вважають представниками Бога. Але в цю епоху, внаслідок втрати релігійних засад, монархія занепала й зрештою була скасована. Слід, однак, розуміти, що в минулому, за врядування праведних царів, люди були щасливішими.