Skip to main content

VERŠ 27

TEXT 27

Verš

Tekst

uccaiḥśravasam aśvānāṁ
viddhi mām amṛtodbhavam
airāvataṁ gajendrāṇāṁ
narāṇāṁ ca narādhipam
uccaiḥśravasam aśvānāṁ
viddhi mām amṛtodbhavam
airāvataṁ gajendrāṇāṁ
narāṇāṁ ca narādhipam

Synonyma

Synonyms

uccaiḥśravasam — Uccaiḥśravā; aśvānām — spomedzi koní; viddhi — vedz; mām — som; amṛta-udbhavam — stvorený pri stĺkaní oceánu; airāvatam — Airāvata; gaja-indrāṇām — medzi ušľachtilými slonmi; narāṇām — medzi ľuďmi; ca — a; nara-adhipam — kráľ.

uccaiḥśravasam — Uccaiḥśravā; aśvānām — hobustest; viddhi — tea; mām — Mind; amṛta-udbhavam — ookeani kloppimisest tekkinud; airāvatam — Airāvata; gaja-indrāṇām — jumalikest elevantidest; narāṇām — inimestest; ca — ja; nara-adhipam — kuningas.

Překlad

Translation

Vedz, že spomedzi koní som Uccaiḥśravā, ktorý povstal pri stĺkaní oceánu. Z ušľachtilých slonov som Airāvata a z ľudí som kráľ.

Tea, et hobustest olen Ma Uccaiḥśravā, kes sündis ookeani kloppimise tulemusel saadud nektarist. Jumalikest elevantidest olen Ma Airāvata ning inimestest monarh.

Význam

Purport

Oddaní polobohovia a démoni (asurovia) raz stĺkali oceán, aby získali nápoj nesmrteľnosti. Okrem nektáru vznikol stĺkaním i jed, ktorý vypil Śiva. Z oceánu vzišlo veľa iných bytostí, a medzi nimi aj kôň zvaný Uccaiḥśravā a slon Airāvata. Obe tieto zvieratá majú zvláštny význam, pretože boli zrodené z nektáru a obe predstavujú Kṛṣṇu.

Kui pühendunutest pooljumalad ükskord koos deemonitega (asuratega) ookeani kloppisid, eraldusid selle tulemusena ookeanist nektar ja mürk. Mürgi jõi ära Śiva, nektarist loodi aga suur hulk olendeid, sealhulgas hobune nimega Uccaiḥśravā. Teine sellest nektarist loodud loom oli elevant nimega Airāvata. Kuna need kaks looma loodi nektarist, on neil eriline tähendus ning nad on Kṛṣṇa esindajad.

V ľudskej spoločnosti je kráľ predstaviteľom Kṛṣṇu. Králi, ktorých dosadzujú na trón pre ich božské vlastnosti, sú udržovateľmi kráľovstva, podobne ako je Kṛṣṇa udržiavateľom vesmíru. Králi ako Mahārāja Yudhiṣṭhira, Mahārāja Parīkṣit a Śrī Rāmacandra boli veľmi spravodlivými panovníkmi, ktorí mysleli iba na blaho svojich občanov. Vedy považujú kráľa za predstaviteľa Boha. V dnešnej dobe však so zánikom náboženských zásad upadá i kráľovské zriadenie a schyľuje sa k jeho zániku. Mali by sme si však uvedomiť, že kedysi boli ľudia pod vedením spravodlivých kráľov oveľa šťastnejší.

Inimeste hulgas on Kṛṣṇa esindajaks kuningas. Kṛṣṇa on universumi alalhoidja ning samamoodi on oma jumalike omaduste tõttu kuningaks valitud inimene oma kuningriigi alalhoidja. Sellised kuningad nagu Mahārāja Yudhiṣṭhira, Mahārāja Parīkṣit ja Jumal Rāma olid äärmiselt õiglased kuningad, kes mõtlesid alati oma riigi kodanike heaolule. Vedakirjanduses peetakse kuningat Jumala esindajaks. Käesoleval ajastul on aga koos religioossete printsiipidega alla käinud ka monarhia ning praeguseks on sellest loobutud. Pühakirjade kinnitustest tuleb aga mõista, et varasematel ajastutel olid inimesed õiglaste kuningate juhtimise all õnnelikumad kui nad on praegu.