Skip to main content

VERŠ 26

TEXT 26

Verš

Tekstas

aśvatthaḥ sarva-vṛkṣāṇāṁ
devarṣīṇāṁ ca nāradaḥ
gandharvāṇāṁ citrarathaḥ
siddhānāṁ kapilo muniḥ
aśvatthaḥ sarva-vṛkṣāṇāṁ
devarṣīṇāṁ ca nāradaḥ
gandharvāṇāṁ citrarathaḥ
siddhānāṁ kapilo muniḥ

Synonyma

Synonyms

aśvatthaḥ — banyanovník; sarva-vṛkṣāṇām — zo všetkých stromov; deva-ṛṣīṇām — zo všetkých svätcov medzi polobohmi; ca — a; nāradaḥ — Nārada; gandharvāṇām — obyvatelia planéty Gandharva; citrarathaḥ — Citraratha; siddhānām — zo všetkých dokonalých bytostí; kapilaḥ muniḥ — Kapila.

aśvatthaḥ — banjano medis; sarva-vṛkṣāṇām — iš visų medžių; deva-ṛṣīṇām — iš visų išminčių tarp pusdievių; ca — ir; nāradaḥ — Nārada; gandharvāṇām — iš Gandharvų planetos gyventojų; citrarathaḥ — Citraratha; siddhānām — iš tobulųjų; kapilaḥ muniḥ — Kapila Munis.

Překlad

Translation

Spomedzi všetkých stromov som posvätným banyanovníkom, spomedzi všetkých svätcov medzi polobohmi som Nārada. Z nebeských pevcov, Gandharvov, som Citraratha a medzi dokonalými som svätec Kapila.

Iš medžių Aš – banjanas, iš išminčių tarp pusdievių – Nārada. Iš Gandharvų esu Citraratha ir iš tobulybę pasiekusių būtybių Aš – išminčius Kapila.

Význam

Purport

Banyanovník (aśvattha) patrí k najkrajším a najvyšším stromom a často ho mnohí Indovia denne uctievajú ako súčasť ranného obradu. Z polobohov uctievajú i Nāradu, ktorý je považovaný za najväčšieho oddaného vo vesmíre a ktorý ako oddaný zastupuje Kṛṣṇu. Na planéte Gandharva žijú bytosti, ktoré vedia prekrásne spievať a najlepšou z nich je Citraratha. Z dokonalých živých bytostí je Devahūtin syn, Kapila, pokladaný za inkarnáciu Kṛṣṇu. O Jeho filozofii sa píše v Śrīmad-Bhāgavatame. Neskôr sa preslávil iný Kapila, no jeho filozofia bola ateistická. Medzi nimi je teda veľký rozdiel.

KOMENTARAS: Banjanas, aśvattha – vienas aukščiausių ir gražiausių medžių. Dažnas indas jį garbina – tai kasdienio rytmetinio ritualo dalis. Iš pusdievių Indijoje garbinamas Nārada, kuris laikomas didžiausiu visatos bhaktu. Taigi iš bhaktų jis atstovauja Kṛṣṇai. Gandharvų planetoje gyvena įstabiai dainuojančios esybės, o geriausias dainininkas iš jų – Citraratha. Iš tobulų gyvųjų esybių Kṛṣṇai atstovauja Kapila, Devahūtī sūnus. Jis laikomas Kṛṣṇos inkarnacija, Jo filosofija pateikta „Śrimad-Bhāgavatam“. Vėliau išgarsėjo kitas Kapila, tačiau pastarojo filosofija ateistinė. Tad jie skiriasi kaip diena ir naktis.