Skip to main content

VERŠ 26

TEXT 26

Verš

Verš

aśvatthaḥ sarva-vṛkṣāṇāṁ
devarṣīṇāṁ ca nāradaḥ
gandharvāṇāṁ citrarathaḥ
siddhānāṁ kapilo muniḥ
aśvatthaḥ sarva-vṛkṣāṇāṁ
devarṣīṇāṁ ca nāradaḥ
gandharvāṇāṁ citrarathaḥ
siddhānāṁ kapilo muniḥ

Synonyma

Synonyma

aśvatthaḥ — banyanovník; sarva-vṛkṣāṇām — zo všetkých stromov; deva-ṛṣīṇām — zo všetkých svätcov medzi polobohmi; ca — a; nāradaḥ — Nārada; gandharvāṇām — obyvatelia planéty Gandharva; citrarathaḥ — Citraratha; siddhānām — zo všetkých dokonalých bytostí; kapilaḥ muniḥ — Kapila.

aśvatthaḥ — banyán; sarva-vṛkṣāṇām — ze všech stromů; deva-ṛṣīṇām — ze všech mudrců mezi polobohy; ca — a; nāradaḥ — Nārada; gandharvāṇām — z obyvatel Gandharvaloky; citrarathaḥ — Citraratha; siddhānām — z dokonalých; kapilaḥ muniḥ — mudrc Kapila.

Překlad

Překlad

Spomedzi všetkých stromov som posvätným banyanovníkom, spomedzi všetkých svätcov medzi polobohmi som Nārada. Z nebeských pevcov, Gandharvov, som Citraratha a medzi dokonalými som svätec Kapila.

Ze všech stromů jsem banyán a z mudrců mezi polobohy jsem Nārada. Z Gandharvů jsem Citraratha a z dokonalých bytostí Kapila Muni.

Význam

Význam

Banyanovník (aśvattha) patrí k najkrajším a najvyšším stromom a často ho mnohí Indovia denne uctievajú ako súčasť ranného obradu. Z polobohov uctievajú i Nāradu, ktorý je považovaný za najväčšieho oddaného vo vesmíre a ktorý ako oddaný zastupuje Kṛṣṇu. Na planéte Gandharva žijú bytosti, ktoré vedia prekrásne spievať a najlepšou z nich je Citraratha. Z dokonalých živých bytostí je Devahūtin syn, Kapila, pokladaný za inkarnáciu Kṛṣṇu. O Jeho filozofii sa píše v Śrīmad-Bhāgavatame. Neskôr sa preslávil iný Kapila, no jeho filozofia bola ateistická. Medzi nimi je teda veľký rozdiel.

Banyán (aśvattha) patří k nejvyšším a nejkrásnějším stromům a lidé v Indii ho často uctívají jako součást svých pravidelných ranních obřadů. Z polobohů uctívají rovněž Nāradu, který je považován za největšího oddaného ve vesmíru. Proto zastupuje Kṛṣṇu coby oddaný. Gandharvaloka je obydlena bytostmi, které krásně zpívají, a nejlepším zpěvákem je z nich Citraratha. Mezi dokonalými živými bytostmi je zástupcem Kṛṣṇy Kapila, syn Kardamy Muniho a Devahūti. Je Kṛṣṇovou inkarnací a Jeho filozofii najdeme ve Śrīmad-Bhāgavatamu. Později se proslavil ještě jiný Kapila, který však hlásal ateistickou filozofii. Mezi nimi je tedy propastný rozdíl.