Skip to main content

VERŠ 40

TEXT 40

Verš

Текст

adharmābhibhavāt kṛṣṇa
praduṣyanti kula-striyaḥ
strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya
jāyate varṇa-saṅkaraḥ
адгарма̄бгібгава̄т кр̣шн̣а
прадушйанті кула-стрійах̣
стрı̄шу душт̣а̄су ва̄ршн̣ейа
джа̄йате варн̣а-сан̇карах̣

Synonyma

Послівний переклад

adharma — bezbožnosť; abhibhavāt — prevláda; kṛṣṇa — ó, Kṛṣṇa; praduṣyanti — stanú sa nečistými; kula-striyaḥ — ženy v rodine; strīṣu — ženy; duṣṭāsu — takto znečistené; vārṣṇeya — ó, potomok Vṛṣṇiho; jāyate — tak sa stane; varṇa-saṅkaraḥ — nežiadúce potomstvo.

адгарма—безвір’я; абгібгава̄т—від того, що взяло гору; кр̣шн̣а—о Кр̣шн̣о; прадушйанті — опоганюються; кула-стрійах̣ — жінки родини; стрı̄шу—жіноцтвом; душт̣а̄су—настільки опоганеного; ва̄ршн̣ейа — нащадок Вр̣шн̣і; джа̄йате — з’являється; варн̣а–сан̇карах̣—небажане потомство.

Překlad

Переклад

Keď v rodine prevládne bezbožnosť, ó, Kṛṣṇa, nastane mravný úpadok žien, a keď poklesnú ženy, ó, potomok Vṛṣṇiho, príde nežiadúce potomstvo.

Коли в родині панує безвір’я, о Кр̣шн̣о, жінки такої родини стають розбещеними, а деґрадація жінок, о нащадку Вр̣шн̣і, призводить до небажаного потомства.

Význam

Коментар

Dobré obyvateľstvo je základom mieru, prosperity a duchovného pokroku. Mravné zásady varṇāśramského náboženstva sú zostavené tak, aby viedli k dobrému potomstvu, a tým aj k duchovnému pokroku krajiny a spoločnosti. Ľudská spoločnosť závisí od cudnosti a vernosti žien. Tak, ako sa ľahko dajú zviesť na scestie deti, tak aj ženy majú blízko k pokleskom. Preto musia byť ženy a deti chránené staršími členmi rodiny. Podľa Cāṇakyu Paṇḍita všeobecne nie sú ženy príliš inteligentné, a preto sú nespoľahlivé. Ak sú však zamestnané v rôznych náboženských činnostiach podľa rodinných tradícií, nie sú zvádzané k cudzoložstvu a svojou cudnosťou a oddanosťou tak umožňujú narodenie dobrého potomstva, ktoré je schopné nasledovať varṇāśramské zásady. Keď ľudia od tohto zriadenia ustúpia, môžu sa ženy voľne stýkať s mužmi a tak dochádza k cudzoložstvu, výsledkom ktorého sú nechcené deti. Aj nezodpovední muži bývajú príčinou cudzoložstva a záplava nechcených detí tak vedie k vojnám a úpadku spoločnosti.

Благочестиве населення — це основа миру, процвітання та духовного поступу в житті людської спільноти. Релігійні засади варн̣а̄ш́рама укладено так, щоб задля загального духовного поступу в державі та суспільстві переважало благочестиве населення. А це вже залежить від жіночої цнотливості та вірності. Як діти схильні легко піддаватись обману, так і жінки схильні до падіння. Тому і діти, і жінки потребують захисту з боку старших членів родини. Якщо жінок залучено до різноманітної благочестивої діяльності, вони не зраджують чоловіків. Згідно з Ча̄н̣акйа Пан̣д̣ітою, жінки, загалом, не дуже розумні і тому не заслуговують на довіру. Отже, вони повинні постійно дотримуватись різноманітних родинних і релігійних традицій і таким чином їхня цнотливість та відданість забезпечать народження доброчесного потомства, придатного на підтримування системи варн̣а̄ш́рама. Природно, що коли система варн̣а̄ш́рама-дгарми руйнується, жінки можуть вільно поводитися й спілкуватися з чоловіками, що й спричиняє перелюбство та ризик появи небажаного потомства. Безвідповідальні чоловіки також провокують розпусту й таким чином небажані діти наповнюють суспільство, що приносить риск голоду та епідемій.