Skip to main content

VERŠ 23

TEXT 23

Verš

Texto

yotsyamānān avekṣe ’haṁ
ya ete ’tra samāgatāḥ
dhārtarāṣṭrasya durbuddher
yuddhe priya-cikīrṣavaḥ
yotsyamānān avekṣe ’haṁ
ya ete ’tra samāgatāḥ
dhārtarāṣṭrasya durbuddher
yuddhe priya-cikīrṣavaḥ

Synonyma

Palabra por palabra

yotsyamānān — tých, ktorí budú bojovať; avekṣe — dovoľ mi vidieť; ahaṁ — ja; ye — ktorí; ete — tí; atra — tu; samāgatāḥ — zhromaždení; dhārtarāṣṭrasya — Dhṛtarāṣṭrovho syna; durbuddheḥ — zlomyseľný; yuddhe — v boji; priya — radosť; cikīrṣavaḥ — so želaním.

yotsyamānān — aquellos que van a pelear; avekṣe — déjame ver; aham — yo; ye — quien; ete — esos; atra — aquí; samāgatāḥ — reunidos; dhārtarāṣṭrasya — para el hijo de Dhṛtarāṣṭra; durbuddheḥ — malicioso; yuddhe — en la pelea; priya — bien; cikīrṣavaḥ — deseando.

Překlad

Traducción

Dovoľ mi vidieť tých, ktorí sem prišli bojovať so želaním potešiť zlomyseľného Dhṛtarāṣṭrovho syna.“

Déjame ver a los que han venido aquí a pelear, deseando complacer al malvado hijo de Dhṛtarāṣṭra.

Význam

Significado

Bolo verejným tajomstvom, že Duryodhana spriadal spolu so svojím otcom Dhṛtarāṣṭrom nekalé plány, aby sa zmocnil kráľovstva Pāṇḍuovcov. Preto všetci, čo sa pridali k Duryodhanovi, museli zmýšľať rovnako, lebo „vrana k vrane sadá“. Arjuna sa chcel pred bojom ešte raz pozrieť na zhromaždených bojovníkov, ale nemal v úmysle ponúknuť im mier. V skutočnosti ich chcel vidieť len kvôli tomu, aby mohol odhadnúť ich silu, aj keď si bol celkom istý víťazstvom, pretože Kṛṣṇa stál po jeho boku.

Era un secreto a voces que Duryodhana quería usurpar el reino de los Pāṇḍavas mediante planes nefastos, en combinación con su padre, Dhṛtarāṣṭra. Por consiguiente, todas las personas que se habían unido al bando de Duryodhana, deben haber sido aves del mismo plumaje. Arjuna quería verlos en el campo de batalla antes de que comenzara la pelea, solo para saber quiénes eran, pero no tenía intención alguna de proponerles negociaciones de paz. Era también un hecho que quería verlos para hacer una estimación de la fuerza a la que tenía que enfrentarse, aunque se sentía muy seguro de su victoria, porque Kṛṣṇa estaba sentado a su lado.