Skip to main content

ТЕКСТ 9

Sloka 9

Текст

Verš

бабхрур деввдха-сутас
тайо локау пахантй амӯ
йатхаива умо дӯрт
сампаймас татхнтикт
babhrur devāvṛdha-sutas
tayoḥ ślokau paṭhanty amū
yathaiva śṛṇumo dūrāt
sampaśyāmas tathāntikāt

Пословный перевод

Synonyma

бабхру — по имени Бабхру; деввдха — от Девавридхи; сута — сын; тайо — о них; локау — две строфы; паханти — повторяют (представители старшего поколения); амӯ — эти; йатх — как; эва — несомненно; ума — слышим; дӯрт — издалека; сампайма — видим; татх — так; антикт — теперь.

babhruḥ — Babhru; devāvṛdha — Devāvṛdhy; sutaḥ — syn; tayoḥ — o nich; ślokau — dva verše; paṭhanti — recitují všichni členové starší generace; amū — ty; yathā — jako; eva — vskutku; śṛṇumaḥ — slyšeli jsme; dūrāt — nepřímo; sampaśyāmaḥ — skutečně vidí; tathā — podobně; antikāt — i v současnosti.

Перевод

Překlad

У Девавридхи был сын по имени Бабхру. В их честь наши предки сложили известную молитву-песнь, которую некогда довелось услышать и мне. Эта молитву поют и поныне [ибо достоинства Девавридхи и Бабхру прославляли и будут прославлять всегда].

Synem Devāvṛdhy byl Babhru. O Devāvṛdhovi a Babhruovi pojednávají dvě slavné modlitby, jež pěli naši předkové a jež jsme nepřímo zaslechli i my. Dodnes slyším tytéž modlitby popisující jejich vlastnosti (neboť to, co bylo možné slyšet dříve, se zpívá i nadále).