Skip to main content

ТЕКСТ 8

Sloka 8

Текст

Verš

анйасйм апи бхрйй
акале две бхадратхт
йе мтр бахир утсше
джарай чбхисандхите
джӣва джӣвети крӣантй
джарсандхо ’бхават сута
anyasyām api bhāryāyāṁ
śakale dve bṛhadrathāt
ye mātrā bahir utsṛṣṭe
jarayā cābhisandhite
jīva jīveti krīḍantyā
jarāsandho ’bhavat sutaḥ

Пословный перевод

Synonyma

анйасйм — у другой; апи — также; бхрййм — жены; акале — половины; две — две; бхадратхт — от Брихадратхи; йе — которые (две половины); мтр — матерью; бахи утсше — отвергнутые; джарай — демоницей Джарой; ча — и; абхисандхите — соединенные; джӣва джӣва ити — «Живи, живое!»; крӣантй — играючи; джарсандха — Джарасандха; абхават — появился; сута — сын.

anyasyām — v lůně další; api — také; bhāryāyām — manželky; śakale — části; dve — dvě; bṛhadrathāt — Bṛhadrathovi; ye — tyto dvě části; mātrā — matkou; bahiḥ utsṛṣṭe — jelikož byly odvrženy; jarayā — démonicí jménem Jarā; ca — a; abhisandhite — když byly spojeny; jīva jīva iti — obživni, živá bytosti; krīḍantyā — takto se bavící; jarāsandhaḥ — Jarāsandha; abhavat — byl přiveden na svět; sutaḥ — syn.

Перевод

Překlad

Другая жена Брихадратхи родила мальчика, чье тело было разделено пополам. Увидев, что младенец состоит из двух частей, мать бросила его. Впоследствии демоница Джара, играючи, соединила две половины детского тела, сказав: «Живи! Живи же!». Так на свет появился мальчик, которого стали называть Джарасандхой.

V lůně své další manželky zplodil Bṛhadratha dvě poloviny syna. Když matka tyto dvě poloviny viděla, ihned je odvrhla, ale démonice jménem Jarā je později pro zábavu spojila a zvolala: “Obživni! Obživni!” Tak se narodil syn známý jako Jarāsandha.