Skip to main content

ТЕКСТ 20

Sloka 20

Текст

Verš

йад на джагхе рдж
бхрй-путрв аниндитау
ват сарва-бхӯтн
кхе вг харӣриӣ
yadā na jagṛhe rājā
bhāryā-putrāv aninditau
śṛṇvatāṁ sarva-bhūtānāṁ
khe vāg āhāśarīriṇī

Пословный перевод

Synonyma

йад — когда; на — не; джагхе — принял; рдж — царь (Душманта); бхрй-путрау — родного сына и собственную жену; аниндитау — невинных, безупречных; ватм — слушающих; сарва- бхӯтнм — всех людей; кхе — в небе; вк — голос; ха — сказал; аарӣриӣ — бестелесный.

yadā — když; na — ne; jagṛhe — přijal; rājā — král (Duṣmanta); bhāryā- putrau — svého pravého syna a pravou ženu; aninditau — bezúhonné, které nemohl nikdo z ničeho vinit; śṛṇvatām — v doslechu; sarva-bhūtānām — všech lidí; khe — na nebi; vāk — zvuková vibrace; āha — prohlásila; aśarīriṇī — bez těla.

Перевод

Překlad

Когда царь отверг свою жену и сына, хотя их не в чем было упрекнуть, с небес раздался голос, который услышали все.

Když král odmítl svou manželku a syna přijmout, přestože byli nevinní, z nebe zazněl nevtělený hlas jako osudové znamení, které slyšeli všichni přítomní.

Комментарий

Význam

Махараджа Душманта знал, что Шакунтала была его собственной женой, а ее сын — их ребенком, но, поскольку они пришли издалека и его подданные видели их впервые, он вначале отказался от них. Однако целомудрие Шакунталы было так велико, что с небес раздался голос, который во всеуслышание провозгласил истину. Когда все узнали, что Шакунтала была женой, а ее сын ребенком царя, тот с радостью принял их.

Mahārāja Duṣmanta věděl, že Śakuntalā a onen chlapec byli jeho manželka a syn, ale jelikož přicházeli odjinud a občané je neznali, zprvu je odmítl přijmout. Śakuntalā však byla tak počestná, že hlas z nebe zvěstoval pravdu, aby ji mohli slyšet všichni. Když se všichni díky tomuto osudovému znamení dozvěděli, že Śakuntalā a její dítě jsou skutečně králova manželka se synem, král je s radostí přijal.