Skip to main content

ТЕКСТ 8

Sloka 8

Текст

Verš

кадчил лока-джиджсур
гӯхо ртрйм алакшита
чаран вчо ’од рмо
бхрйм уддийа касйачит
kadācil loka-jijñāsur
gūḍho rātryām alakṣitaḥ
caran vāco ’śṛṇod rāmo
bhāryām uddiśya kasyacit

Пословный перевод

Synonyma

кадчит — однажды; лока-джиджсу — желая узнать (мнение) народа; гӯха — скрывающий Себя; ртрйм — ночью; алакшита — (никем) не узнанный; чаран — идущий; вча — речь; аот — услышал; рма — Господь Рамачандра; бхрйм — на (Его) супругу; уддийа — указал; касйачит — кто-то.

kadācit — jednou; loka-jijñāsuḥ — s touhou poznat veřejnost; gūḍhaḥ — skrývající se v převleku; rātryām — v noci; alakṣitaḥ — aniž by Ho kdokoliv poznal; caran — procházející se; vācaḥ — hovořící; aśṛṇot — slyšel; rāmaḥ — Pán Rāmacandra; bhāryām — o Jeho ženě; uddiśya — zmiňujícího se; kasyacit — někoho.

Перевод

Překlad

Шукадева Госвами продолжал: Однажды поздно вечером, когда Господь Рамачандра, переодевшись, ходил по городу, чтобы выяснить, что думают о Нем люди, Он услышал, как некий мужчина плохо отозвался о жене Господа, Сите.

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Jednou, když se Pán Rāmacandra procházel tajně v noci, skrytý v převleku, aby zjistil, co si o Něm lidé myslí, zaslechl jednoho muže, jak nepěkně mluví o Jeho manželce Sītādevī.