Skip to main content

ТЕКСТ 37

Sloka 37

Текст

Verš

прд абхӯд йасйа чарчар
пра сахо балам оджа ча вйу
анвсма самрджам ивнуг вайа
прасӣдат на са мах-вибхӯти
prāṇād abhūd yasya carācarāṇāṁ
prāṇaḥ saho balam ojaś ca vāyuḥ
anvāsma samrājam ivānugā vayaṁ
prasīdatāṁ naḥ sa mahā-vibhūtiḥ

Пословный перевод

Synonyma

прт — из жизненной силы; абхӯт — возник; йасйа — которого; чара-ачарм — (живых существ) движущихся и неподвижных; пра — жизненная сила; саха — основа жизни; балам — сила; оджа — жизненная сила; ча — и; вйу — воздух; анвсма — следуем; самрджам — за верховным властителем; ива — как; ануг — приближенные; вайам — мы; прасӣдатм — да будет доволен; на — нами; са — Он; мах-вибхӯти — в высшей степени могущественный.

prāṇāt — z životní síly; abhūt — pocházející; yasya — jehož; cara- acarāṇām — všech živých bytostí, pohyblivých i nehybných; prāṇaḥ — životní síla; sahaḥ — základní princip života; balam — síla těla; ojaḥ — vitalita; ca — a; vāyuḥ — vzduch; anvāsma — následujeme; samrājam — císaře; iva — jako; anugāḥ — následovníci; vayam — my všichni; prasīdatām — kéž je spokojen; naḥ — s námi; saḥ — On; mahā-vibhūtiḥ — svrchovaně mocný.

Перевод

Překlad

Жизненная и телесная сила, а также сама жизнь всех существ — как движущихся, так и неподвижных — зависит от воздуха. Подобно свите императора, неотступно следующей за своим повелителем, мы всегда там, где есть воздух, дарующий нам силу жизни. Сам же он рожден изначальной жизненной силой Верховной Личности Бога. Да будет Господь всегда доволен нами.

Všechny živé bytosti, pohyblivé i nehybné, žijí a získávají svou životní i tělesnou sílu ze vzduchu. Všichni závisíme pro získávání životní síly na vzduchu, stejně jako služebníci závisejí na svém císaři. Životní síla vzduchu je stvořená z původní životní síly Nejvyšší Osobnosti Božství. Kéž je s námi tento Nejvyšší Pán spokojen!