Skip to main content

ТЕКСТ 4

Sloka 4

Текст

Verš

на хй асатйт паро ’дхарма
ити ховча бхӯр ийам
сарва сохум ала манйе
те ’лӣка-пара нарам
na hy asatyāt paro ’dharma
iti hovāca bhūr iyam
sarvaṁ soḍhum alaṁ manye
ṛte ’līka-paraṁ naram

Пословный перевод

Synonyma

на — не; хи — поистине; асатйт — принуждения ко лжи; пара — большее; адхарма — безбожие; ити — так; ха увча — поистине молвила; бхӯ — мать-Земля; ийам — это; сарвам — все; сохум — выдерживать; алам — достаточно; манйе — думаю; те — кроме; алӣка-парам — наиболее лживого; нарам — человека.

na — ne; hi — vskutku; asatyāt — než nutkání lhát; paraḥ — více; adharmaḥ — bezbožnost; iti — takto; ha uvāca — skutečně pravila; bhūḥ — matka Země; iyam — tato; sarvam — vše; soḍhum — unést; alam — jsem schopna; manye — i když si myslím; ṛte — kromě; alīka-param — nejodpornějšího lháře; naram — lidské bytosti.

Перевод

Překlad

Нет ничего более греховного, чем ложь. Поэтому мать-Земля сказала однажды: «Я могу выдержать любую тяжесть, кроме человека, который лжет».

Nic není hříšnějšího než prolhanost. Matka Země proto jednou řekla: “Unesu jakékoliv břemeno kromě lháře.”

Комментарий

Význam

Мать-Земля несет на себе много огромных гор и океанов, и, хотя они очень тяжелы, она не чувствует их тяжести. Однако даже один лживый человек кажется ей непосильной ношей. Говорится, что в Кали-югу ложь — обычное явление: мйаива вйвахрике (Бхаг., 12.2.3). Люди привыкли все время лгать, даже в обыденных делах. И каждый вынужден пожинать плоды этого греха. Можно только представить, как тяжело приходится сейчас матери-Земле, да и всей вселенной.

Na povrchu Země existuje mnoho velkých hor a moří, které jsou nesmírně těžké, ale matka Země je bez potíží unese. Cítí se však velmi přetížená, když nese byť jen jediného lháře. Je řečeno, že v Kali- yuze je lhaní běžnou záležitostí: māyaiva vyāvahārike (Bhāg. 12.2.3). Dokonce i ve zcela běžném jednání jsou lidé zvyklí neustále lhát. Nikdo není ušetřen reakcí za hříchy v podobě lhaní. Za těchto okolností si můžeme představit, jak je Země přetížená — a nejen ona, ale i celý vesmír.