Skip to main content

ТЕКСТ 22

Sloka 22

Текст

Verš

вк варх махишаркша-алй
гопуччха-лвка-марка ча
анйатра кшудр хари адайа
чарантй абхӣт йад-ануграхеа
vṛkā varāhā mahiṣarkṣa-śalyā
gopuccha-śālāvṛka-markaṭāś ca
anyatra kṣudrā hariṇāḥ śaśādayaś
caranty abhītā yad-anugraheṇa

Пословный перевод

Synonyma

вк — лисы; варх — кабаны; махиша — буйволы; кша — медведи; алй — и дикобразы; гопуччха — олени гопуччха; лвка — волки; марка — обезьяны; ча — и; анйатра — в другом месте; кшудр — малые (животные); хари — олени; аа- дайа — кролики и прочие; чаранти — бродят; абхӣт — не боящиеся; йат-ануграхеа — милостью которого (этого слона).

vṛkāḥ — lišky; varāhāḥ — divocí kanci; mahiṣa — buvoli; ṛkṣa — medvědi; śalyāḥ — dikobrazi; gopuccha — druh jelena; śālāvṛka — vlci; markaṭāḥ — opice; ca — a; anyatra — jinde; kṣudrāḥ — malá zvířata; hariṇāḥ — jeleni; śaśa-ādayaḥ — králíci a další; caranti — toulali se (v lese); abhītāḥ — bez obav; yat-anugraheṇa — milostí tohoto slona.

Перевод

Překlad

По милости этого слона волки, лисы, буйволы, медведи, кабаны, лани, дикобразы, обезьяны, кролики, олени других пород и прочие небольшие животные свободно бродили по лесу, ничего не опасаясь. Не боялись они и самого слона.

Milostí tohoto slona se lišky, vlci, buvoli, medvědi, kanci, gopucchy, dikobrazi, opice, králíci, různé druhy jelenů a mnoho jiných malých zvířat toulalo v jiné části lesa. Neměli z něho strach.

Комментарий

Význam

По сути дела, все животные находились под покровительством этого слона, но, хотя они и могли, не опасаясь, передвигаться по всему лесу, из уважения к нему они предпочитали не попадаться ему на глаза.

Zmíněný slon byl prakticky vládcem všech zvířat, a přestože se mohla pohybovat bez obav, z úcty se mu nikdy nepostavila do cesty.