Skip to main content

ТЕКСТ 52

Sloka 52

Текст

Verš

рӣ-йакш ӯчу
вайам анучара-мукхй кармабхис те мано-джаис
та иха дити-сутена прпит вхакатвам
са ту джана-паритпа тат-кта джнат те
нарахара упанӣта пачат пача-виа
śrī-yakṣā ūcuḥ
vayam anucara-mukhyāḥ karmabhis te mano-jñais
ta iha diti-sutena prāpitā vāhakatvam
sa tu jana-paritāpaṁ tat-kṛtaṁ jānatā te
narahara upanītaḥ pañcatāṁ pañca-viṁśa

Пословный перевод

Synonyma

рӣ-йакш ӯчу — обитатели планеты якшей молились так; вайам — мы; анучара-мукхй — главные из всех Твоих слуг; кармабхи — разными видами служения; те — Тебе; мано-джаи — доставляющими большое удовольствие; те — они; иха — сейчас; дити-сутена — Хираньякашипу, сыном Дити; прпит — используемые; вхакатвам — в качестве носильщиков паланкина; са — он; ту — но; джана-паритпам — мучения живых существ; тат- ктам — причиняемые им; джнат — знающим; те — Тобой; нара-хара — о Господь в облике Нрисимхи; упанӣта — предан; пачатм — смерти; пача-виа — о двадцать пятое начало (повелитель остальных двадцати четырех элементов).

śrī-yakṣāḥ ūcuḥ — obyvatelé planety Yakṣaloky se modlili; vayam — my; anucara-mukhyāḥ — nejpřednější z mnoha Tvých služebníků; karmabhiḥ — službami; te — Tobě; mano-jñaiḥ — velmi příjemnými; te — oni; iha — nyní; diti-sutena — Hiraṇyakaśipuem, synem Diti; prāpitāḥ — donucení jednat jako; vāhakatvam — nosiči královských nosítek; saḥ — on; tu — ale; jana-paritāpam — utrpení všech; tat-kṛtam — jím způsobené; jānatā — znajícím; te — Tebou; nara-hara — ó Pane v podobě Nṛsiṁhy; upanītaḥ — přiveden ke; pañcatām — smrti; pañca-viṁśa — ó dvacátý pátý principe (vládce ostatních dvaceti čtyř prvků).

Перевод

Překlad

Обитатели Якшалоки молились так: О повелитель двадцати четырех элементов материи, нас считают Твоими лучшими слугами, ибо, по-разному служа Тебе, мы доставляем Твоей Милости большое удовольствие; однако по приказу Хираньякашипу, сына Дити, нам пришлось стать носильщиками паланкинов. О Господь Нрисимхадева, зная, что Хираньякашипу причинял всем страдания, Ты убил этого демона, и теперь его тело смешивается с пятью материальными элементами.

Obyvatelé Yakṣaloky se modlili: Ó vládce dvaceti čtyř prvků! Jelikož vykonáváme služby, které Ti přinášejí potěšení, jsme považováni za nejlepší z Tvých služebníků, ale z nařízení Hiraṇyakaśipua, syna Diti, jsme byli přinuceni stát se nosiči královských nosítek. Ó Pane v podobě Nṛsiṁhadeva, Ty víš, jak tento démon každého sužoval; nyní jsi ho však zabil a jeho tělo se mísí s pěti hmotnými prvky.

Комментарий

Význam

Поскольку Верховный Господь управляет десятью органами тела, пятью элементами грубой материи, пятью объектами чувств, умом, разумом, ложным эго и душой, Его называют панча-вимшей, «двадцать пятым элементом». Жители Якшалоки считаются лучшими из слуг Господа, однако Хираньякашипу заставил их носить паланкины. Хираньякашипу причинял страдания всем обитателям вселенной, поэтому теперь, когда его тело смешивалось с пятью материальными элементами — землей, водой, огнем, воздухом и эфиром, — все чувствовали большое облегчение. После смерти Хираньякашипу якши вновь получили возможность служить Верховной Личности Бога. Благодарные Господу, они стали возносить Ему молитвы.

Nejvyšší Pán je vládcem deseti smyslů, pěti hmotných prvků, pěti objektů smyslového vnímání, mysli, inteligence, falešného ega a duše. Proto je osloven pañca-viṁśa, což znamená “dvacátý pátý princip”. Obyvatelé Yakṣaloky jsou pokládáni za nejlepší ze všech služebníků, ale Hiraṇyakaśipu z nich udělal nosiče královských nosítek. Přivedl do nesnází celý vesmír, ale v tomto okamžiku, když se jeho tělo mísilo s pěti hmotnými prvky (zemí, vodou, ohněm, vzduchem a éterem), pocítil každý úlevu. Po jeho smrti se Yakṣové vrátili ke své původní službě Nejvyšší Osobnosti Božství. Cítili se proto Pánu zavázáni a přednesli Mu své modlitby.