Skip to main content

ТЕКСТ 2

Sloka 2

Текст

Verš

атхчрйа-сутас теш
буддхим экнта-састхитм
лакшйа бхӣтас тварито
рджа ведайад йатх
athācārya-sutas teṣāṁ
buddhim ekānta-saṁsthitām
ālakṣya bhītas tvarito
rājña āvedayad yathā

Пословный перевод

Synonyma

атха — затем; чрйа-сута — сын Шукрачарьи; тешм — их (сыновей демонов); буддхим — разум; экнта-састхитм — сосредоточенный на одном предмете, преданном служении; лакшйа — осознав или воочию убедившись; бхӣта — напуганный; тварита — поспешно; рдже — царю (Хираньякашипу); ведайат — доложил; йатх — как есть.

atha — pak; ācārya-sutaḥ — syn Śukrācāryi; teṣām — jejich (synů démonů); buddhim — inteligence; ekānta-saṁsthitām — soustředěná na jeden námět, oddanou službu; ālakṣya — když poznali či viděli; bhītaḥ — se strachem; tvaritaḥ — co nejrychleji; rājñe — králi (Hiraṇyakaśipuovi); āvedayat — přednesli; yathā — odpovídajícím způsobem.

Перевод

Překlad

Когда Шанда и Амарка, сыновья Шукрачарьи, увидели, что из- за общения с Махараджей Прахладой все их ученики стали развивать в себе сознание Кришны, их охватил страх. Они пришли к царю демонов и рассказали ему все как есть.

Když Śukrācāryovi synové Ṣaṇḍa a Amarka viděli, že všichni studenti, synové démonů, díky styku s Prahlādem Mahārājem rozvíjejí vědomí Kṛṣṇy, dostali strach. Přišli za králem démonů a podrobně mu popsali vzniklou situaci.

Комментарий

Význam

Слова буддхим экнта-састхитм указывают на то, что, слушая проповедь Махараджи Прахлады, его одноклассники пришли к твердому выводу: сознание Кришны — это единственная цель человеческой жизни. Любой, кто общается с чистым преданным и следует его наставлениям, обретает стойкость в сознании Кришны и не поддается влиянию материалистического образа мыслей. Именно такие перемены произошли с одноклассниками Махараджи Прахлады, и учителя, заметив это, пришли в ужас: они поняли, что все их ученики постепенно развивают в себе сознание Кришны.

Slova buddhim ekānta-saṁsthitām vyjadřují, že studenti, kteří naslouchali Prahlādovi Mahārājovi, vlivem jeho kázání nabyli pevného přesvědčení, že vědomí Kṛṣṇy je jediným cílem lidského života. Ten, kdo se stýká s čistým oddaným a následuje jeho pokyny, upevní své vědomí Kṛṣṇy a materialistické vědomí ho nebude znepokojovat. Právě to pozorovali učitelé u svých žáků, a proto dostali strach — všichni studenti si postupně začínali být vědomi Kṛṣṇy.