Skip to main content

ТЕКСТ 36

Sloka 36

Текст

Verš

вирга сарва-кмебхйа
икшито ме мадху-вратт
кччхрпта мадхувад витта
хатвпй анйо харет патим
virāgaḥ sarva-kāmebhyaḥ
śikṣito me madhu-vratāt
kṛcchrāptaṁ madhuvad vittaṁ
hatvāpy anyo haret patim

Пословный перевод

Synonyma

вирга — отрешенность; сарва-кмебхйа — от всех материальных желаний; икшита — преподана; ме — мне; мадху-вратт — от пчелы; кччхра — с трудом; птам — добытые; мадху-ват — подобные меду («сладкие как мед»); виттам — деньги; хатв — убив; апи — даже; анйа — другой; харет — заберет; патим — владельца.

virāgaḥ — odpoutanost; sarva-kāmebhyaḥ — od všech hmotných tužeb; śikṣitaḥ — byla učena; me — mě; madhu-vratāt — od včely; kṛcchra — s velkými potížemi; āptam — získané; madhu-vat — stejně dobré jako med (money is honey, “peníze jsou med”); vittam — peníze; hatvā — zabíjející; api — dokonce; anyaḥ — někdo jiný; haret — odebere; patim — vlastníka.

Перевод

Překlad

Наблюдая за пчелой, я понял, что, хотя деньги кажутся человеку слаще меда, их не следует копить, ибо любой может убить обладателя денег и забрать их себе.

Od včely jsem se naučil nelpět na hromadění peněz, neboť i když jsou peníze stejně dobré jako med, kdokoliv může jejich vlastníka zabít a vzít mu je.

Комментарий

Význam

Мед, хранящийся в сотах, отбирают у пчел силой. Точно так же человек, который копит деньги, должен понимать, что из-за этих денег власти могут причинять ему неприятности, не говоря уже о том, что его могут обокрасть или даже убить. Говорится, что в Кали-югу сами правители, вместо того чтобы охранять сбережения своих подданных, будут забирать их себе, используя силу закона. Вот почему ученый брахман решил не копить деньги. У человека должно быть ровно столько денег, сколько ему требуется на ближайшие расходы. Нет никакого смысла иметь большие деньги и все время бояться, что их отнимут грабители или правительство.

Med nashromážděný v plástu je včelám násilím odebrán. Ten, kdo střádá peníze, by si měl tedy uvědomit, že ho o ně může připravit vláda či zloději nebo ho nepřátelé mohou dokonce i zabít. Zvláště o tomto věku Kali se říká, že místo aby vláda chránila peníze občanů, bude jim je z moci zákona brát. Učený brāhmaṇa se proto rozhodl, že žádné peníze střádat nebude. Člověk by měl vlastnit jen tolik, kolik bezprostředně potřebuje. Není třeba mít po ruce spoustu peněz a zároveň se bát, že se jich zmocní vláda nebo zloději.