Skip to main content

ТЕКСТ 35

Sloka 35

Текст

Verš

мадхукра-мах-сарпау
локе ’смин но гурӯттамау
ваиргйа паритоша ча
прпт йач-чхикшай вайам
madhukāra-mahā-sarpau
loke ’smin no gurūttamau
vairāgyaṁ paritoṣaṁ ca
prāptā yac-chikṣayā vayam

Пословный перевод

Synonyma

мадхукра — пчела, которая собирает мед, перелетая с цветка на цветок; мах-сарпау — и большая змея (питон, который все время лежит на одном месте); локе — в мире; асмин — этом; на — наши; гуру — духовные учителя; уттамау — лучшие; ваиргйам — отрешенность; паритошам ча — и удовлетворенность; прпт — обретшие; йат-икшай — наставлениями которых; вайам — мы.

madhukāra — včely, které létají z květu na květ, aby sbíraly med; mahā-sarpau — velký had (krajta, která se nepřemísťuje z jednoho místa na druhé); loke — na světě; asmin — tomto; naḥ — naši; guru — duchovní učitelé; uttamau — prvotřídní; vairāgyam — odříkání; paritoṣam ca — a spokojenost; prāptāḥ — získali jsme; yat-śikṣayā — podle jejichž pokynů; vayam — my.

Перевод

Překlad

Пчела и питон — два превосходных духовных наставника, которые своим примером учат нас довольствоваться малым и всегда оставаться на одном месте.

Včela a krajta jsou dva jedineční duchovní učitelé, kteří nás vlastním příkladem učí, jak se spokojit se shromažďováním mála a jak setrvávat na jednom místě.