Skip to main content

ТЕКСТ 8

Sloka 8

Текст

Verš

кеа-прасдханонмарда-снапанбхйаджандикам
гуру-стрӣбхир йуватибхи
крайен нтмано йув
keśa-prasādhanonmarda-
snapanābhyañjanādikam
guru-strībhir yuvatibhiḥ
kārayen nātmano yuvā

Пословный перевод

Synonyma

кеа-прасдхана — расчесывание волос; унмарда — массаж тела; снапана — купание; абхйаджана-дикам — массаж тела с маслами и тому подобное; гуру-стрӣбхи — женой духовного учителя; йуватибхи — юной; крайет — пусть позволяет делать; на — не (ни в коем случае); тмана — (как служение) себе; йув — (если ученик) молод.

keśa-prasādhana — kartáčování vlasů; unmarda — masírování; snapana — koupání; abhyañjana-ādikam — masírování těla olejem a tak dále; guru-strībhiḥ — od manželky duchovního učitele; yuvatibhiḥ — velmi mladé; kārayet — má dovolit takové jednání; na — nikdy; ātmanaḥ — jako osobní službu; yuvā — mladý student.

Перевод

Překlad

Если жена духовного учителя молода, юный брахмачари не должен позволять ей расчесывать ему волосы, делать массаж с маслами или купать его, как любимого сына.

Je-li manželka duchovního učitele mladá, mladý brahmacārī jí nemá dovolit, aby pečovala o jeho vlasy, masírovala mu tělo olejem nebo ho jako matka láskyplně koupala.

Комментарий

Význam

Отношения между учеником и женой его духовного учителя подобны отношениям между сыном и матерью. Мать, с любовью заботясь о своем сыне, иногда причесывает его, натирает тело маслами и купает. Жена учителя (гуру-патни) для ученика тоже является матерью, поэтому она может по-матерински заботиться о нем. Однако, если жена гуру молода, юный брахмачари не должен позволять ей прикасаться к нему. Это строго запрещено. В шастрах сказано, что есть семь видов матерей:

Mezi studentem či žákem a manželkou duchovního mistra či učitele panuje vztah jako mezi synem a matkou. Matka někdy pečuje o syna tak, že mu češe vlasy, masíruje tělo olejem nebo ho koupe. Manželka učitele je rovněž matka (guru-patnī), a proto může o žáka pečovat mateřským způsobem. Je-li to však mladá žena, mladý brahmacārī jí nemá dovolit, aby se ho dotýkala. To je striktně zakázáno. Celkem je sedm druhů matek:

тма-мт гуро патнӣ
брхмаӣ рджа-патник
дхенур дхтрӣ татх птхвӣ
саптаит мтара смт
ātma-mātā guroḥ patnī
brāhmaṇī rāja-patnikā
dhenur dhātrī tathā pṛthvī
saptaitā mātaraḥ smṛtāḥ

К ним относятся родная мать, жена учителя или духовного наставника, жена брахмана, жена царя, корова, кормилица и земля. Мужчине строго запрещено без необходимости общаться с женщинами, даже если это его собственная мать, сестра или дочь. Таков закон подлинно человеческой жизни. Общество, в котором мужчине дозволено без всяких ограничений иметь дело с женщинами, — это общество животных. В Кали-югу люди отличаются небывалой свободой нравов, но на самом деле только в бескультурном обществе мужчины свободно общаются с женщинами и разговаривают с ними на равных.

Je to původní matka, manželka učitele či duchovního mistra, manželka brāhmaṇy, manželka krále, kráva, chůva a Země. Neopodstatněné styky se ženami, dokonce i s vlastní matkou, sestrou či dcerou, jsou přísně zakázány. To je znak lidské civilizace. Civilizace, která mužům dovoluje stýkat se s ženami bez omezení, je civilizací zvířat. V Kali-yuze lidé prosazují volnost, ale volně se stýkat se ženami a hovořit s nimi jako se sobě rovnými je ve skutečnosti známkou necivilizovanosti.