Skip to main content

ТЕКСТ 22

Sloka 22

Текст

Verš

аурйа вӣрйа дхтис теджас
тйга чтмаджайа кшам
брахмайат прасда ча
сатйа ча кшатра-лакшаам
śauryaṁ vīryaṁ dhṛtis tejas
tyāgaś cātmajayaḥ kṣamā
brahmaṇyatā prasādaś ca
satyaṁ ca kṣatra-lakṣaṇam

Пословный перевод

Synonyma

аурйам — доблесть в бою; вӣрйам — непобедимость; дхти — стойкость (даже в самых трудных ситуациях кшатрий не теряет самообладания); теджа — способность побеждать других; тйга — благотворительность; ча — и; тма-джайа — отсутствие чрезмерной заботы о своих телесных нуждах; кшам — умение прощать; брахмайат — верность брахманским принципам; прасда — жизнерадостность независимо от обстоятельств; ча — и; сатйам ча — и правдивость; кшатра-лакшаам — признаки кшатрия.

śauryam — zdatnost v bitvě; vīryam — nepřemožitelnost; dhṛtiḥ — trpělivost (kṣatriya si zachovává důstojnost i za nepříznivých zvratů); tejaḥ — schopnost porážet ostatní; tyāgaḥ — rozdávání milodarů; ca — a; ātma-jayaḥ — nepodléhání potřebám těla; kṣamā — schopnost odpouštět; brahmaṇyatā — věrnost bráhmanským zásadám; prasādaḥ — srdečnost v každé situaci; ca — a; satyam ca — a věrnost pravdě; kṣatra-lakṣaṇam — to jsou znaky kṣatriyi.

Перевод

Překlad

Воинская доблесть, непобедимость, выдержка, сила, щедрость, воздержанность, умение прощать, преданность брахманам, неистощимая жизнерадостность и правдивость — таковы признаки кшатрия.

Být zdatný v bitvě, nepřemožitelný, trpělivý, srdnatý a štědrý, ovládat potřeby těla, umět odpouštět, být poután k bráhmanské povaze, být vždy srdečný a věrný pravdě — to jsou znaky kṣatriyi.