Skip to main content

ТЕКСТ 42

Sloka 42

Текст

Verš

та татхваната бхакта
прадж-кма праджпатим
читта-джа сарва-бхӯтнм
идам ха джанрдана
taṁ tathāvanataṁ bhaktaṁ
prajā-kāmaṁ prajāpatim
citta-jñaḥ sarva-bhūtānām
idam āha janārdanaḥ

Пословный перевод

Synonyma

там — ему (Праджапати Дакше); татх — так; аванатам — распростертому (перед Ним); бхактам — преданному; прадж-кмам — желающему увеличить население мира; праджпатим — прародителю Дакше; читта-джа — знающий сердца; сарва-бхӯтнм — всех живых существ; идам — это; ха — сказал; джанрдана — Верховный Господь, способный исполнить любое желание.

tam — jeho (Prajāpatiho Dakṣu); tathā — takto; avanatam — nataženého před Ním; bhaktam — velkého oddaného; prajā-kāmam — který si přál zvýšit počet obyvatel; prajāpatim — Prajāpatimu (Dakṣovi); citta-jñaḥ — Jenž může porozumět srdcím; sarva-bhūtānām — všech živých bytostí; idam — toto; āha — řekl; janārdanaḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, Jenž dokáže uspokojit touhy všech.

Перевод

Překlad

Дакша лишился дара речи, но Господь, которому открыты все сердца, знал о его желании умножить население вселенной. Взирая на Своего преданного, распростертого перед Ним, Господь обратился к нему с такими словами.

Prajāpati Dakṣa nebyl schopen promluvit, ale když Pán, který zná srdce každého, viděl Svého oddaného, jak se Mu klaní s touhou zvýšit počet obyvatel, oslovil ho následovně.