Skip to main content

ТЕКСТ 21

Sloka 21

Текст

Verš

эка сджати бхӯтни
бхагавн тма-мйай
эш бандха ча мокша ча
сукха дукха ча нишкала
ekaḥ sṛjati bhūtāni
bhagavān ātma-māyayā
eṣāṁ bandhaṁ ca mokṣaṁ ca
sukhaṁ duḥkhaṁ ca niṣkalaḥ

Пословный перевод

Synonyma

эка — один; сджати — творит; бхӯтни — разные виды живых существ; бхагавн — Верховный Господь; тма-мйай — посредством Своих личных энергий; эшм — всех обусловленных душ; бандхам — обусловленную жизнь; ча — также; мокшам — освобождение; ча — также; сукхам — счастье; дукхам — горе; ча — также; нишкала — не затрагиваемый материальными качествами.

ekaḥ — jeden; sṛjati — tvoří; bhūtāni — různé druhy živých bytostí; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; ātma-māyayā — Svými osobními energiemi; eṣām — všech podmíněných duší; bandham — podmíněný život; ca — a; mokṣam — osvobozený život; ca — také; sukham — štěstí; duḥkham — neštěstí; ca — a; niṣkalaḥ — neovlivněný hmotnými kvalitami.

Перевод

Překlad

Верховный Господь един. Свободный от влияния материального мира, Он творит обусловленные души силой Своей личной энергии. Те из них, кто осквернен материальной энергией, погрязают в невежестве и попадают в различные условия материального рабства. Иногда кто-то из них с помощью знания обретает освобождение, другие же продолжают наслаждаться и страдать под влиянием гун благости и страсти.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je jeden. Aniž by byl ovlivněn podmínkami hmotného světa, tvoří Svou osobní energií všechny podmíněné duše. Živá bytost je kvůli svému znečištění hmotnou energií umístěna do nevědomosti, a tím do různých podmínek otroctví. Díky poznání někdy získá osvobození. V sattva-guṇě a rajo-guṇě jen podléhá štěstí a neštěstí.

Комментарий

Význam

Может возникнуть вопрос, почему разные живые существа находятся в неодинаковых условиях и кто их туда поместил. Ответ — это произошло по воле Верховной Личности Бога, без посторонней помощи. Господь обладает различными энергиями (парсйа актир вивидхаива рӯйате), и одна из них, а именно внешняя энергия, под Его наблюдением творит материальный мир с разнообразными удовольствиями и страданиями для обусловленных душ. Материальный мир состоит из трех гун материальной природы — саттва-гуны, раджо-гуны и тамо-гуны. Посредством раджо-гуны Господь творит материальный мир, посредством саттва-гуны поддерживает его, а посредством тамо-гуны — уничтожает. Появившись на свет в разнообразных формах, живые существа испытывают счастье или страдания в зависимости от того, с какой из гун они соприкасаются. В саттва-гуне, гуне благости, они счастливы, в раджо-гуне они испытывают боль, а в тамо- гуне живые существа неспособны отличить хорошее от плохого.

Je možné se ptát, proč se živé bytosti nacházejí v různých podmínkách a kdo to zařizuje. Odpověď zní, že to bez pomoci kohokoliv jiného zařizuje Nejvyšší Osobnost Božství. Pán má Své vlastní energie (parāsya śaktir vividhaiva śrūyate) a jedna z nich — vnější energie — pod Jeho dohledem vytváří pro podmíněné duše hmotný svět a různé druhy štěstí a neštěstí. Hmotný svět sestává ze tří kvalit hmotné přírody—sattva-guṇy, rajo-guṇy a tamo-guṇy. Prostřednictvím sattva-guṇy ho Pán udržuje, prostřednictvím rajo-guṇy ho tvoří a prostřednictvím tamo-guṇy ho ničí. Poté, co jsou různé druhy živých bytostí stvořeny, podléhají štěstí a neštěstí podle toho, s kterou kvalitou jsou ve styku. Je-li to sattva-guṇa, kvalita dobra, jsou šťastné, je-li to rajo-guṇa, jsou nešťastné, a pod vlivem tamo-guṇy nechápou, co mají dělat, co je správné a co špatné.