Skip to main content

ТЕКСТ 25

Sloka 25

Текст

Verš

лока-плаир апи прртхй
смрджйаиварйа-сампада
на нандайантй апраджа м
кшут-т-кмам ивпаре
loka-pālair api prārthyāḥ
sāmrājyaiśvarya-sampadaḥ
na nandayanty aprajaṁ māṁ
kṣut-tṛṭ-kāmam ivāpare

Пословный перевод

Synonyma

лока-плаи — великими полубогами; апи — даже; прртхй — желанные; смрджйа — великая империя; аиварйа — материальные достояния; сампада — и богатства; на нандайанти — не радуют; апраджам — бездетного; мм — меня; кшут — голод; т — и жажду; кмам — того, кто желает утолить; ива — как; апаре — другие (источники наслаждения).

loka-pālaiḥ — velkými polobohy; api — i; prārthyāḥ — žádoucí; sāmrājya — velká říše; aiśvarya — hmotné bohatství; sampadaḥ — vlastnictví; na nandayanti — nepůsobí potěšení; aprajam — jelikož nemám syna; mām — mně; kṣut — hlad; tṛṭ — žízeň; kāmam — toužící uspokojit; iva — jako; apare — jiné smyslové předměty působící požitek.

Перевод

Překlad

Человек, которого мучат голод и жажда, не будет рад гирлянде из цветов, сандаловой пасте и другим украшениям для тела. Так и меня не радуют мои обширные владения, могущество и богатства, которым завидуют даже великие полубоги, — ведь у меня нет сына.

Tak jako člověka, jehož sužuje hlad a žízeň, netěší vnější uspokojení květinovými girlandami nebo santálovou pastou, mě netěší má říše, bohatství či vlastnictví — které jsou žádoucí i pro velké polobohy — protože nemám syna.