Skip to main content

ТЕКСТ 7

Sloka 7

Текст

Verš

атхнайпи на бхавата иджйайору-бхра-бхарай самучитам артхам ихопалабхмахе.
athānayāpi na bhavata ijyayoru-bhāra-bharayā samucitam artham ihopalabhāmahe.

Пословный перевод

Synonyma

атха — а иначе; анай — этим; апи — даже; на — не; бхавата — Твою, о великий; иджйай — жертвоприношением; урубхра-бхарай — со множеством предметов поклонения; самучитам — требуемую; артхам — пользу; иха — здесь; упалабхмахе — видим.

atha — jinak; anayā — toto; api — dokonce; na — ne; bhavataḥ — Tvé vznešené osobnosti; ijyayā — vykonáváním oběti; urubhāra-bharayā — zatížené mnoha předměty; samucitam — zapotřebí; artham — použití; iha — zde; upalabhāmahe — vidíme.

Перевод

Překlad

Поклоняясь Тебе, о великий, мы совершали жертвенные обряды со множеством разных подношений, однако, чтобы угодить Тебе, вовсе не нужна вся эта пышность.

Uctívali jsme Tě s mnohými předměty a vykonávali pro Tebe oběti, ale myslíme, že k Tvému potěšení není zapotřebí tolika opatření.

Комментарий

Význam

Шрила Рупа Госвами говорит, что нет смысла предлагать роскошные яства тому, у кого нет аппетита. Во время большого жертвоприношения жрецы могут преподносить Верховной Личности Бога много самых разных даров, но если эти подношения делаются без любви и преданности, то все они бесполезны. Господь самодостаточен, и Ему ничего от нас не нужно. И тем не менее, когда мы с любовью предлагаем Ему немного воды, цветок, листок туласи, Он принимает наши подношения. Иначе говоря, удовлетворить Верховную Личность Бога можно только с помощью бхакти, преданного служения. Для этого вовсе не обязательно устраивать богатые жертвоприношения. Поэтому жрецы, считая себя далекими от преданного служения, сокрушались о том, что их жертвенные дары неугодны Господу.

Śrīla Rūpa Gosvāmī říká, že nabízíme-li někomu různé druhy potravy, aniž by měl na něco chuť, je taková nabídka bezcenná. Je možné nashromáždit mnoho věcí k velkému obětnímu obřadu pro uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství, ale bude-li chybět oddanost, připoutanost či láska k Pánu, jsou všechny přípravy k ničemu. Pán je úplný Sám v Sobě a nic od nás nepotřebuje. Když Mu však obětujeme trochu vody, květ a lístek tulasī, přijme je. Hlavním prostředkem pro uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství je bhakti, oddaná služba. Není třeba pořádat velké oběti. Kněží byli naplněni lítostí, neboť si mysleli, že nejsou na cestě oddané služby a že jejich oběť Pána netěší.