Skip to main content

ТЕКСТ 16

Sloka 16

Текст

Verš

квачит кла-виша-мита-рджа-кула-ракшаспахта-прийатама- дхансу прамтака ива вигата-джӣва-лакшаа сте.
kvacit kāla-viṣa-mita-rāja-kula-rakṣasāpahṛta-priyatama-dhanāsuḥ pramṛtaka iva vigata-jīva-lakṣaṇa āste.

Пословный перевод

Synonyma

квачит — иногда; кла-виша-мита — которых время сделало нечестными; рджа-кула — царскими чиновниками; ракшас — подобными людоедам; апахта — отнят; прийа-тама — самое дорогое; дхана — в форме имущества; асу — тот, чей жизненный воздух; прамтака — мертвый; ива — как; вигата-джӣва-лакшаа — тот, у кого исчезли все признаки жизни; сте — является.

kvacit — někdy; kāla-viṣa-mita — pokřivení časem; rāja-kula — členové vlády; rakṣasā — těmi, kteří jsou jako masožravé lidské bytosti; apahṛta — ukradený; priya-tama — nejdražší; dhana — v podobě majetku; asuḥ — jehož životní vzduch; pramṛtakaḥ — mrtvý; iva — jako; vigata-jīva-lakṣaṇaḥ — zbavený všech příznaků života; āste — zůstává.

Перевод

Překlad

Государственные чиновники во все времена подобны ракшасам — кровожадным демонам-людоедам. Бывает, что эти чиновники набрасываются на обусловленную душу и отнимают у нее все сбережения. Лишившись денег, которые она копила долгие годы, обусловленная душа погружается в скорбь, и кажется, будто жизнь покинула ее.

Členové vlády jsou vždy jako masožraví démoni zvaní Rākṣasové (lidojedi). Někdy se obrátí proti podmíněné duši a seberou jí všechno její nashromážděné bohatství. Podmíněná duše připravená o majetek, který si střádala celý život, ztrácí veškeré nadšení — vypadá, jako kdyby přišla o život.

Комментарий

Význam

Особого внимания в этом стихе заслуживает слово рджа-кула-ракшас. «Шримад-Бхагаватам» был составлен около пяти тысяч лет назад, и даже в те времена государственных чиновников сравнивали с ракшасами, демонами-людоедами. Если чиновники ополчатся против кого-нибудь, они отнимут у него все сбережения, которые он копил долгие годы. Обычно никто не хочет платить подоходный налог — даже сами сборщики налогов пытаются уклониться от его уплаты, — однако бывают трудные времена, когда государство взимает налоги насильно, и тогда все налогоплательщики погружаются в уныние.

Výraz rāja-kula-rakṣasā je velice významný. Śrīmad-Bhāgavatam byl sestaven zhruba před pěti tisíci lety, a přesto jsou členové vlády označováni jako Rākṣasové, masožraví démoni. Jsou-li proti někomu zaujatí, připraví ho o všechno bohatství, které si po dlouhou dobu pečlivě střádal. Nikdo nechce platit daně z příjmu — dokonce i sami členové vlády se jim snaží vyhnout — ale ve špatných časech jsou tyto daně vymáhány násilím a poplatníci jsou velice nešťastní.