Skip to main content

ТЕКСТ 15

Sloka 15

Текст

Verš

квачид сдйа гха двават прийртха-видхурам асукходарка окгнин дахйамно бха нирведам упагаччхати.
kvacid āsādya gṛhaṁ dāvavat priyārtha-vidhuram asukhodarkaṁ śokāgninā dahyamāno bhṛśaṁ nirvedam upagacchati.

Пословный перевод

Synonyma

квачит — иногда; сдйа — ведя; гхам — жизнь в своем доме; два-ват — как пожар в лесу; прийа-артха-видхурам — лишенное благих целей; асукха-ударкам — то, от которого возникают лишь все новые и новые несчастья; ока-агнин — огнем скорби; дахйамна — сжигаемый; бхам — к огромному; нирведам — к разочарованию; упагаччхати — приходит.

kvacit — někdy; āsādya — zakouší; gṛham — domácí život; dāva-vat — přesně jako planoucí lesní požár; priya-artha-vidhuram — bez čehokoliv prospěšného; asukha-udarkam — jehož výsledkem je jen čím dál více neštěstí; śoka-agninā — ohněm nářku; dahyamānaḥ — spalovaný; bhṛśam — velké; nirvedam — zklamání; upagacchati — obdrží.

Перевод

Překlad

Семейная жизнь в этом мире подобна бушующему лесному пожару. Она не приносит никакого счастья и лишь все больше разочаровывает. В ней нет ничего, что сделало бы человека по-настоящему счастливым. Погрязшая в семейных делах, обусловленная душа горит в огне скорби. Иногда она клянет свою несчастную судьбу, а иногда твердит, что страдает оттого, что не совершила в предыдущей жизни никаких благочестивых поступков.

Rodinný život v tomto světě je totéž co planoucí lesní požár. Není v něm ani trocha štěstí a člověk postupně čím dál více upadá do neštěstí. V životě hospodáře není nic příznivého, co by přinášelo trvalý prospěch. Takto zapletenou podmíněnou duši spaluje oheň nářku. Někdy se zatracuje, jak je nešťastná, a jindy prohlašuje, že trpí, protože v minulém životě nevykonala žádné zbožné činnosti.

Комментарий

Význam

В своих молитвах под названием «Гурв-аштака» Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит:

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura zpívá ve své Gurv-aṣṭace:

сасра-двнала-лӣха-лока-
трйа круйа-гхангханатвам
saṁsāra-dāvānala-līḍha-loka-
trāṇāya kāruṇya-ghanāghanatvam

Жизнь в материальном мире подобна лесному пожару. Лес никто специально не поджигает, и все же пожары то и дело случаются. Точно так же обитатели этого мира хотят быть счастливыми, но материальная жизнь приносит им все новые и новые беды. Иногда человек, горящий в огне материального существования, винит в этом самого себя. Но, поскольку он отождествляет себя с телом, он не может вырваться из материального плена, и его страдания лишь усиливаются.

Život v tomto hmotném světě je jako planoucí lesní požár. Nikdo nejde do lesa požár založit, ale oheň se přesto vznítí. Každý chce být v hmotném světě šťastný, avšak utrpení hmotného života stále jen přibývá. Ten, kdo se ocitne v planoucím požáru hmotné existence, se někdy proklíná, ale kvůli svému tělesnému pojetí se nedokáže ze zapletení vyprostit, a proto trpí víc a víc.