Skip to main content

ТЕКСТ 37

Sloka 37

Текст

Verš

карйтма-джам йнта
сампаретйа йатхгатам
рдж на раддадхе бхадрам
абхадрасйа куто мама
ākarṇyātma-jam āyāntaṁ
samparetya yathāgatam
rājā na śraddadhe bhadram
abhadrasya kuto mama

Пословный перевод

Synonyma

карйа — услышав; тма-джам — своего сына; йнтам — возвращающегося; сампаретйа — после смерти; йатх — как будто; гатам — вернувшегося; рдж — царь Уттанапада; на — не; раддадхе — поверил; бхадрам — в счастье; абхадрасйа — неблагочестивого; кута — как; мама — меня.

ākarṇya — když se doslechl; ātma-jam — jeho syn; āyāntam — vrací se; samparetya — po smrti; yathā — jako kdyby; āgatam — vrátil se; rājā — král Uttānapāda; na — ne; śraddadhe — věřil; bhadram — štěstí; abhadrasya — bezbožného; kutaḥ — odkud; mama — moje.

Перевод

Překlad

Услышав, что его сын Дхрува, которого он считал уже погибшим, возвращается домой, царь Уттанапада поначалу не поверил этому известию, таким невероятным оно ему показалось. Считая себя самым большим грешником, он не мог поверить в то, что ему выпала такая удача.

Když se král Uttānapāda doslechl, že se jeho syn Dhruva vrací domů, jako kdyby vstal z mrtvých, nemohl tomu uvěřit. Pochyboval, že by k něčemu takovému mohlo dojít. Považoval se za naprostého mizeru, a proto si myslel, že není možné, aby ho potkalo takové štěstí.

Комментарий

Význam

Когда Дхрува Махараджа, которому в то время едва исполнилось пять лет, отправился в лес, чтобы стать отшельником, царь не мог поверить в то, что мальчик в его возрасте способен выжить в суровых условиях леса. Он нисколько не сомневался в том, что Дхрува погиб, поэтому, услышав, что Дхрува Махараджа возвращается домой, он не поверил своим ушам. Для него это известие звучало так же неправдоподобно, как если бы ему сообщили о том, что кто-то возвращается домой из царства мертвых. Когда Дхрува Махараджа покинул отчий дом, царь Уттанапада винил в этом только себя и потому считал себя величайшим грешником. Поэтому, не исключая принципиальной возможности возвращения сына из царства мертвых, он все же никак не мог поверить в то, что такая удача выпала на долю великого грешника.

Dhruva Mahārāja se v pěti letech vydal do lesa, aby tam podstoupil askezi, a král nemohl uvěřit, že by tak malý chlapec mohl v lese přežít. Byl si jistý, že je Dhruva mrtev, a proto nedůvěřoval zprávě, že se jeho syn vrací. Tato zpráva pro něho měla asi takový smysl, že mrtvý člověk se vrací domů, a nemohl jí tedy uvěřit. Když Dhruva Mahārāja odešel z domova, král Uttānapāda byl přesvědčen, že to byla jeho vina, a považoval se proto za nejhoršího ze všech. I když bylo možné, aby se jeho syn vrátil z království smrti, došel k závěru, že vzhledem k tomu, jaký je hříšník, nemůže mít takové štěstí, aby získal svého ztraceného syna zpět.