Skip to main content

ТЕКСТ 27

Sloka 27

Текст

Verš

со ’пи сакалпаджа вишо
пда-севопасдитам
прпйа сакалпа-нирва
нтипрӣто ’бхйагт пурам
so ’pi saṅkalpajaṁ viṣṇoḥ
pāda-sevopasāditam
prāpya saṅkalpa-nirvāṇaṁ
nātiprīto ’bhyagāt puram

Пословный перевод

Synonyma

са — он (Дхрува Махараджа); апи — хотя; сакалпа-джам — желаемый результат; вишо — Господа Вишну; пда-сев — благодаря служению лотосным стопам; упасдитам — достигнутое; прпйа — приобретя; сакалпа — стремления; нирвам — к блаженству; на — не; атипрӣта — очень довольный; абхйагт — вернулся; пурам — домой.

saḥ — on (Dhruva Mahārāja); api — ačkoliv; saṅkalpa-jam — vytoužený výsledek; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; pāda-sevā — službou lotosovým nohám; upasāditam — dosáhl; prāpya — získal; saṅkalpa — svého odhodlání; nirvāṇam — uspokojení; na — ne; atiprītaḥ — příliš nadšený; abhyagāt — vrátil se; puram — domů.

Перевод

Překlad

Благодаря своей целеустремленности Дхрува Махараджа добился всего, чего хотел, поклоняясь лотосным стопам Господа, но, несмотря на это, он не чувствовал удовлетворения. В таком расположении духа Дхрува возвратился домой.

Přestože Dhruva Mahārāja získal uctíváním lotosových nohou Pána vytoužený výsledek svého odhodlání, nebyl příliš nadšený. Takto se tedy vrátil domů.

Комментарий

Význam

Последовав совету Нарады Муни, Дхрува Махараджа стал заниматься преданным служением и поклоняться лотосным стопам Господа, в результате чего он добился всего, к чему стремился. Его желание превзойти по могуществу своего отца, деда и прадеда было всего лишь ребячеством, вполне простительным в его возрасте, но Господь Вишну, Верховная Личность Бога, по Своей доброте исполнил желание Дхрувы. Дхрува Махараджа хотел править царством, превосходившим те, которыми до этого правили члены его семьи. Поэтому Господь подарил ему Свою планету, тем самым исполнив все его желания. И тем не менее, вернувшись домой, Дхрува Махараджа не чувствовал удовлетворения, так как осознал, что чистый преданный не должен ни о чем просить Господа, тогда как он, будучи ребенком, попросил у Господа исполнить его желания. Поэтому, хотя Господь и удовлетворил его просьбу, Дхрува не обрадовался этому, напротив, ему стало стыдно за то, что он обратился к Господу с просьбой, поскольку он понял, что этого делать не следовало.

Dhruva Mahārāja uctíval lotosové nohy Pána oddanou službou, jak ho to naučil Nārada Muni. Dosáhl tak výsledku, po kterém toužil — vysokého postavení, jakému se nevyrovnalo ani postavení jeho otce, děda a praděda. Jakožto malé dítě měl Dhruva Mahārāja přirozeně poněkud dětinské přání, nicméně Pán Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, je tak laskavý a milostivý, že mu je splnil. Dhruva toužil mít vznešenější sídlo než kdokoliv jiný z jeho rodu. Dostal proto planetu, na které sídlí Pán Osobně, a jeho odhodlání tak bylo zcela uspokojené. Přesto nebyl při návratu domů příliš nadšený, jelikož čistá oddaná služba znamená nežádat Pána o nic, ale on kvůli své dětinské povaze přesto o něco žádal. A tak i když Pán splnil jeho přání, Dhruva Mahārāja nebyl příliš nadšený — spíše se styděl, že od Pána něco chtěl, neboť to nebylo správné.