Skip to main content

ТЕКСТ 5

Sloka 5

Текст

Verš

антардхно набхасватй
хавирдхнам авиндата
йа индрам ава-хартра
видвн апи на джагхнивн
antardhāno nabhasvatyāṁ
havirdhānam avindata
ya indram aśva-hartāraṁ
vidvān api na jaghnivān

Пословный перевод

Synonyma

антардхна — царь по имени Антардхана; набхасватйм — в своей жене Набхасвати; хавирдхнам — по имени Хавирдхана; авиндата — получил; йа — который; индрам — царя Индру; ава-хартрам — похищавшего коня его отца; видвн апи — хотя он знал это; на джагхнивн — не убил.

antardhānaḥ — král jménem Antardhāna; nabhasvatyām — od své manželky Nabhasvatī; havirdhānam — jménem Havirdhāna; avindata — získal; yaḥ — jenž; indram — krále Indru; aśva-hartāram — který kradl koně patřícího jeho otci; vidvān api — přestože to věděl; na jaghnivān — nezabil.

Перевод

Překlad

У Махараджи Антардханы была другая жена по имени Набхасвати. Она подарила ему сына, которого нарекли Хавирдханой. Махараджа Антардхана был очень великодушным и потому не стал убивать Индру, когда тот уносил коня, которого отец Антардханы собирался принести в жертву.

Mahārāja Antardhāna měl ještě manželku jménem Nabhasvatī, jež ho obšťastnila dalším synem, který se jmenoval Havirdhāna. Jelikož byl král Antardhāna velice shovívavý, nezabil poloboha Indru, když při oběti kradl koně patřícího jeho otci.

Комментарий

Význam

Из различных писаний и Пуран известно, что Индра, владыка рая, был искусным вором и похитителем чужих жен. Сделавшись невидимым, он мог украсть все что угодно или похитить чью угодно жену и остаться незамеченным. Некогда, пользуясь своим умением делаться невидимкой, он овладел женой Гаутамы Муни, и точно так же, став невидимым, он украл коня у Махараджи Притху. В человеческом обществе подобные поступки считаются безнравственными, но это еще не значит, что, совершив их, полубог Индра потерял свое высокое положение. Антардхана видел, что царь Индра крадет у его отца коня, но не убил Индру, так как знал, что, когда человек или полубог, наделенный необыкновенным могуществом, совершает неблаговидные поступки, этому не следует придавать значение. В «Бхагавад-гите» (9.30) очень определенно сказано:

Z různých písem a Purāṇ se dozvídáme, že král nebes Indra byl velký odborník na krádeže a únosy. Dovedl ukrást cokoliv, aniž by ho majitel viděl, a rovněž unést manželku kohokoliv, aniž by byl přistižen. Jednou použil své schopnosti zmizet ke znásilnění manželky Gautamy Muniho a jako neviditelný také ukradl koně Mahārāje Pṛthua. V lidské společnosti jsou takové činy považovány za odporné, ale polobůh Indra kvůli nim nebyl považován za pokleslého. Přestože Antardhāna věděl, že Indra krade koně jeho otci, nezabil ho, neboť znal pravidlo, že dopustí-li se někdy mocná osobnost něčeho odporného, je třeba to přehlédnout. V Bhagavad-gītě (9.30) je jasně řečeno:

апи чет судурчро
бхаджате мм ананйа-бхк
сдхур эва са мантавйа
самйаг вйавасито хи са
api cet sudurācāro
bhajate mām ananya-bhāk
sādhur eva sa mantavyaḥ
samyag vyavasito hi saḥ

Господь говорит, что человека, непоколебимо преданного Господу, даже если он совершит предосудительный поступок, все равно следует считать садху, праведником, за его преданность Господу. Преданные Господа никогда не грешат умышленно, но порой из-за дурных привычек, приобретенных в прошлом, они могут совершить неблаговидный поступок. Однако этим поступкам не нужно придавать большое значение, поскольку преданные Господа, где бы они ни жили — на райских планетах или на Земле, — наделены огромным могуществом. Если случайно они совершают какой- нибудь греховный поступок, мы не должны обращать на это внимание.

Pán říká, že i když oddaný spáchá nějaký odporný čin, přesto má být na základě své neochvějné oddanosti Bohu považován za sādhua, zbožného člověka. Oddaní Pána nikdy nechtějí jednat hříšně, ale někdy se stane, že učiní něco odporného kvůli svým dřívějším zvykům. Takové činy se však nemají brát příliš vážně, neboť oddaní Pána jsou velice mocní, ať už žijí na nebeských planetách nebo zde na Zemi. Když bezděky spáchají něco odporného, nemá se na to brát zřetel, ale naopak je třeba to přehlédnout.