Skip to main content

ТЕКСТ 12

Sloka 12

Текст

Verš

вибудхсура-гандхарва
муни-сиддха-нарораг
виджит сӯрйай дикшу
кваайантйаива нӯпураи
vibudhāsura-gandharva-
muni-siddha-naroragāḥ
vijitāḥ sūryayā dikṣu
kvaṇayantyaiva nūpuraiḥ

Пословный перевод

Synonyma

вибудха — ученые; асура — демоны; гандхарва — жители Гандхарвалоки; муни — великие мудрецы; сиддха — жители Сиддхалоки; нара — обитатели планет типа Земли; ураг — жители Нагалоки; виджит — очарованные; сӯрйай — новобрачной; дикшу — во все стороны света; кваайантй — звоном; эва — только; нӯпураи — колокольчиков на ее ногах.

vibudha — učení; asura — démoni; gandharva — obyvatelé Gandharvaloky; muni — velcí mudrci; siddha — obyvatelé Siddhaloky; nara — obyvatelé zemských planet; uragāḥ — obyvatelé Nāgaloky; vijitāḥ — uchváceni; sūryayā — novomanželkou; dikṣu — na všech stranách; kvaṇayantyā — cinkajícími; eva — pouze; nūpuraiḥ — jejími zvonečky na kotnících.

Перевод

Překlad

Звон колокольчиков на ногах Шатадрути во время ее свадебного обряда заворожил демонов, обитателей Гандхарвалоки, великих мудрецов, обитателей Сиддхалоки, а также жителей планет, населенных людьми, и Нагалоки, несмотря на то что все они были очень возвышенными личностями.

Když se Śatadruti vdávala, všichni démoni, obyvatelé Gandharvaloky, velcí mudrci a obyvatelé Siddhaloky, zemských planet a Nāgaloky byli i přes svou vznešenost uchváceni cinkáním jejích nákotníčků.

Комментарий

Význam

Как правило, женщина становится еще красивее после того, как, в юности выйдя замуж, родит ребенка. Дать жизнь ребенку — естественное предназначение женщины, поэтому чем больше у нее рождается детей, тем красивее она становится. Но Шатадрути уже во время свадебной церемонии была так прекрасна, что пленила всю вселенную. Одним звоном своих колокольчиков она покорила мудрых и возвышенных полубогов. Это значит, что полубоги хотели созерцать ее красоту, но не могли увидеть ее тело, так как оно было скрыто одеждами и украшениями. Их взорам были доступны лишь стопы Шатадрути, поэтому их привлекли колокольчики на ее лодыжках, которые нежно позванивали при каждом шаге. Иными словами, чтобы влюбиться в Шатадрути, полубогам достаточно было услышать звон колокольчиков на ее ногах. Им не нужно было даже видеть красоту всего ее тела. Порой, чтобы оказаться во власти вожделения, мужчине достаточно услышать звон браслетов на руках женщины или колокольчиков на ее лодыжках, а то и просто увидеть сари. Поэтому женщину считают олицетворением майи. Вишвамитра Муни сидел, погруженный в йогический транс, глаза его были закрыты, но стоило ему услышать звон браслетов на руках Менаки, и его трансцендентной медитации пришел конец. Так Вишвамитра Муни пал жертвой чар Менаки и стал отцом девочки, которая прославилась в мире под именем Шакунталы. Таким образом, спастись от женских чар не может никто, даже великие полубоги и обитатели высших планет. Устоять против них может только преданный Господа, плененный Кришной. Того, кто испытывает влечение к Кришне, не может привлечь иллюзорная энергия этого мира.

Žena obvykle zkrásní, když poté, co se brzy vdala, porodí dítě. Rodit děti je přirozené poslání žen, a proto je žena rodící jedno dítě za druhým stále krásnější. Śatadruti byla ovšem tak krásná, že přitahovala celý vesmír již na svém svatebním obřadu. Pouhým cinkáním svých zvonečků na kotnících okouzlila všechny učené a vznešené polobohy. To naznačuje, že všichni polobozi chtěli vidět její úplnou krásu, ale nemohli, protože byla oblečená a bohatě ozdobená. Jelikož viděli pouze její nohy, upoutaly je nákotníčky, které jí při chůzi cinkaly. Jinými slovy, polobozi byli uchváceni pouhým zaslechnutím cinkání jejích nákotníčků. Nemuseli ani vidět celou její krásu. Někdy vidíme, jak muž propadne chtíči, když jen zaslechne cinkání náramků na rukách či zvonečků na kotnících žen, nebo jen zahlédne ženské sárí. Z toho plyne, že žena je úplným zastoupením māyi. Přestože Viśvāmitra Muni praktikoval se zavřenýma očima mystickou yogu, jeho transcendentální meditace skončila, když zaslechl cinkot náramků na rukách Menaky. Tak se stal její obětí a zplodil dítě, které je slavné po celém vesmíru jako Śakuntalā. Nikdo se tedy nemůže ochránit před kouzlem ženy — dokonce ani vznešený polobůh či obyvatel vyšších planet. Ženským svodům může uniknout jedině oddaný Pána, jehož přitahuje Kṛṣṇa. Koho přitahuje Kṛṣṇa, toho nemůže přitahovat iluzorní energie tohoto světa.