Skip to main content

ТЕКСТ 31

Sloka 31

Текст

Verš

ханйат ханйатм эша
ппа практи-друа
джӣва джагад асв у
куруте бхасмасд дхрувам
hanyatāṁ hanyatām eṣa
pāpaḥ prakṛti-dāruṇaḥ
jīvañ jagad asāv āśu
kurute bhasmasād dhruvam

Пословный перевод

Synonyma

ханйатм — смерть ему; ханйатм — смерть ему; эша — этот царь; ппа — воплощение греха; практи — по природе своей; друа — самый жестокий; джӣван — живущий; джагат — весь мир; асау — он; у — очень скоро; куруте — обратит; бхасмаст — в пепел; дхрувам — без сомнения.

hanyatām — zabte ho; hanyatām — zabte ho; eṣaḥ — tohoto krále; pāpaḥ — představitel hříchu; prakṛti — povahou; dāruṇaḥ — nejkrutější; jīvan — když bude žít; jagat — celý svět; asau — on; āśu — velmi brzy; kurute — učiní; bhasmasāt — popelem; dhruvam — jistě.

Перевод

Překlad

Смерть ему! Смерть ему! — в один голос воскликнули великие мудрецы. — На свете нет никого более жестокого и порочного, чем он. Если такой человек останется в живых, очень скоро весь мир будет повержен в прах.

Všichni velcí mudrci volali: Zabte ho! Zabte ho! Je to ten nejhorší hříšník. Bude-li žít, celý svět kvůli němu jistě zakrátko lehne popelem.

Комментарий

Význam

Хотя святые люди обычно очень добры ко всем живым существам, смерть скорпиона или змеи никогда не огорчает их. Святым людям не подобает убивать, однако им не возбраняется уничтожать демонов, которые, в сущности, ничем не отличаются от скорпионов и змей. Поэтому великие мудрецы единодушно решили покончить со злонравным царем Веной, представлявшим огромную опасность для всего человечества. Это показывает, какой властью над царем обладали в те времена святые брахманы. Если власть в стране принадлежит демоничному царю или правительству, великие мудрецы обязаны низложить такое правительство и поставить во главе государства достойных людей, которые будут строго следовать всем наставлениям и советам благочестивых брахманов.

Velcí světci jsou obvykle nesmírně laskaví ke všem živým bytostem, ale je-li zabit had nebo štír, nermoutí se. Není dobré, aby světci zabíjeli, ale pro zabíjení démonů, kteří jsou stejní jako hadi a štíři, mají plnou podporu. Všichni svatí mudrci se tedy rozhodli tohoto hrozného, pro celou lidskou společnost nebezpečného krále Venu zabít. Můžeme si udělat obrázek o tom, do jaké míry světci skutečně ovládali krále. Začne-li král nebo vláda projevovat démonské chování, je povinností světce vládu svrhnout a nahradit ji lidmi, kteří si to zaslouží, neboť se řídí příkazy a pokyny svatých osob.