Skip to main content

ТЕКСТ 31

31

Текст

Текст

пшаа-патха-ваишамйа
пратилома-нивеанам
джӣвасйа гатайо й ча
йватӣр гуа-кармадж
па̄шан̣д̣а-патга-ваішамйам̇
пратілома-нівеш́анам
джівасйа ґатайо йа̄ш́ ча
йа̄ватір ґун̣а-кармаджа̄х̣

Пословный перевод

Послівний переклад

пшаа-патха — пути неверующих; ваишамйам — недостатках, проистекающих из противоречий; пратилома — скрещивание; нивеанам — положении; джӣвасйа — живых существ; гатайа — передвижениях; й — как они есть; ча — также; йватӣ — столько же; гуагунах материальной природы; карма-дж — порожденных различными видами деятельности.

па̄шан̣д̣а-патга  —  шлях безбожників; ваішамйам  —  хиба суперечливості; пратілома  —  перехрещеня; нівеш́анам  —  становище; джівасйа  —  живих істот; ґатайах̣  —  рухи; йа̄х̣  —  як вони є; ча  —  також; йа̄ватіх̣  —  скільки; ґун̣а  —  ґуни матеріальної природи; карма-джа̄х̣  —  породжені з різної діяльності.

Перевод

Переклад

Будь добр, поведай мне о недостатках и противоречиях во взглядах закоренелых атеистов, о последствиях, к которым приводит скрещивание, и о перемещениях живых существ, принадлежащих к различным видам жизни, в зависимости от их деятельности и гун материальной природы, под влиянием которых они находятся.

Опиши також, будь ласка, хиби і суперечності в поглядах атеїстів, наслідки змішання різних класів і те, як живі істоти переходять через різні види життя, відповідно до якостей природи, під впливом яких вони перебувають і діють.

Комментарий

Коментар

Спаривание живых существ, находящихся под влиянием разных гун материальной природы, получило название скрещивания. Закоренелые атеисты не верят в существование Бога, и потому их философские системы противоречат друг другу. Философы-атеисты не способны прийти к общему мнению. Существование различных форм жизни свидетельствует о многообразии сочетаний гун материальной природы.

ПОЯСНЕННЯ: Парування живих істот, які перебувають під впливом різних ґун матеріальної природи, називають змішанням різних класів. Атеїсти не вірять в існування Бога, тому їхні філософські системи дуже суперечливі. Атеїстичні філософи ніколи не можуть дійти згоди між собою. Існування різних видів життя свідчить про існування різних поєднань ґун матеріальної природи.