Skip to main content

ТЕКСТ 15

15

Текст

Текст

видура увча
сачхинна саайо махйа
тава сӯктсин вибхо
убхайатрпи бхагаван
мано ме сампрадхвати
відура ува̄ча
сан̃чгіннах̣ сам̇ш́айо махйам̇
тава сӯкта̄сіна̄ вібго
убгайатра̄пі бгаґаван
мано ме сампрадга̄ваті

Пословный перевод

Послівний переклад

видура увча — Видура сказал; сачхинна — развеял; саайа — сомнения; махйам — мои; тава — твои; сӯкта-асин — оружием убедительных речей; вибхо — о мой господин; убхайатра апи — и в Боге, и в живых существах; бхагаван — о могущественный; мана — уме; ме — моем; сампрадхвати — свободно входит.

відурах̣ ува̄ча  —  Відура сказав; сан̃чгіннах̣  —  розрубав; сам̇ш́айах̣  —  сумніви; махйам  —  мені; тава  —  твоїх; сӯкта-асіна̄  —  зброєю переконливих слів; вібго  —  повелителю; убгайатра апі  —  і щодо Бога, і щодо живої істоти; бгаґаван  —  о могутній; манах̣  —  розум; ме  —  мій; сампрадга̄ваті  —  досконало.

Перевод

Переклад

Видура сказал: О могущественный мудрец, о мой господин, твои убедительные речи развеяли мои сомнения, касающиеся Верховной Личности Бога и живых существ. Теперь мой ум без труда проникает в эти предметы.

Відура сказав: О могутній мудрецю, мій повелителю, твої переконливі слова розсіяли всі мої сумніви щодо Верховного Бога-Особи і щодо живої істоти. Тепер мій розум досягнув досконалого розуміння.

Комментарий

Коментар

В науке о Кришне, то есть науке о Боге и живых существах, так много тонкостей, что даже такой преданный, как Видура, должен обращаться за разъяснениями к мудрецам, подобным Майтрее. Природа вечных взаимоотношений Господа и живых существ порождает в умах философов-эмпириков тысячи сомнений, однако единственно верный вывод таков: Господь и живые существа находятся между собой в отношениях господина и слуги. Господь всегда остается властелином, а живые существа вечно подвластны Ему. Истинное понимание своих отношений с Господом приходит к тому, кто восстанавливает некогда утраченное им сознание слуги Господа, и методом, который позволяет восстановить это сознание, является преданное служение Господу. Таким образом, слушая объяснения компетентных людей, подобных Майтрее, можно обрести истинное знание и сосредоточить свой беспокойный ум на пути, ведущем к освобождению.

ПОЯСНЕННЯ: Наука про Крішну, або наука про Бога і живу істоту, настільки тонка, що навіть така особистість, як Відура, мусить шукати роз’яснень у мудреців, в даному випадку Майтреї. Теорії спекулятивних філософів щодо вічних стосунків між Господом і живою істотою породжують тисячі сумнівів, однак остаточний висновок полягає в тому, що стосунки між Богом і живою істотою    —    це стосунки між повелителем і слугою. Господь вічно посідає становище повелителя, а живі істоти вічно йому підпорядковані. По-справжньому пізнати ці стосунки означає відродити втрачену свідомість слуги. Шлях до відродження цієї свідомості    —    це віддане служіння Господу. Завдяки ясному розумінню цих істин, отриманому від таких авторитетів, як-от мудрець Майтрея, людина може втвердитися в знанні і врівноважити стурбований розум, зосередивши його на шляху до досконалості.