Skip to main content

ТЕКСТ 15

Sloka 15

Текст

Verš

видура увча
сачхинна саайо махйа
тава сӯктсин вибхо
убхайатрпи бхагаван
мано ме сампрадхвати
vidura uvāca
sañchinnaḥ saṁśayo mahyaṁ
tava sūktāsinā vibho
ubhayatrāpi bhagavan
mano me sampradhāvati

Пословный перевод

Synonyma

видура увча — Видура сказал; сачхинна — развеял; саайа — сомнения; махйам — мои; тава — твои; сӯкта-асин — оружием убедительных речей; вибхо — о мой господин; убхайатра апи — и в Боге, и в живых существах; бхагаван — о могущественный; мана — уме; ме — моем; сампрадхвати — свободно входит.

viduraḥ uvāca — Vidura řekl; sañchinnaḥ — odetnul; saṁśayaḥ — pochyby; mahyam — mně; tava — tvoje; sūkta-asinā — zbraní v podobě přesvědčivých slov; vibho — ó můj pane; ubhayatra api — o Bohu i o živé bytosti; bhagavan — ó mocný mudrci; manaḥ — mysl; me — moje; sampradhāvati — dokonale proniká.

Перевод

Překlad

Видура сказал: О могущественный мудрец, о мой господин, твои убедительные речи развеяли мои сомнения, касающиеся Верховной Личности Бога и живых существ. Теперь мой ум без труда проникает в эти предметы.

Vidura řekl: Ó mocný mudrci, můj pane, všechny mé pochyby o Nejvyšší Osobnosti Božství a živých bytostech jsou nyní rozptýleny tvými přesvědčivými slovy. Má mysl do nich nyní dokonale proniká.

Комментарий

Význam

В науке о Кришне, то есть науке о Боге и живых существах, так много тонкостей, что даже такой преданный, как Видура, должен обращаться за разъяснениями к мудрецам, подобным Майтрее. Природа вечных взаимоотношений Господа и живых существ порождает в умах философов-эмпириков тысячи сомнений, однако единственно верный вывод таков: Господь и живые существа находятся между собой в отношениях господина и слуги. Господь всегда остается властелином, а живые существа вечно подвластны Ему. Истинное понимание своих отношений с Господом приходит к тому, кто восстанавливает некогда утраченное им сознание слуги Господа, и методом, который позволяет восстановить это сознание, является преданное служение Господу. Таким образом, слушая объяснения компетентных людей, подобных Майтрее, можно обрести истинное знание и сосредоточить свой беспокойный ум на пути, ведущем к освобождению.

Věda o Kṛṣṇovi neboli věda o Bohu a živých bytostech je tak jemná, že se i osobnost, jakou byl Vidura, musela radit s osobami, jako byl mudrc Maitreya. Mentální spekulanti vytvářejí o věčném vztahu Pána a živé bytosti různé pochyby, ale nezvratnou skutečností je, že vztah Boha a živé bytosti je vztahem vládce a ovládaného. Pán je věčně vládce a živá bytost je věčně ovládaná. Skutečné poznání tohoto vztahu s sebou přináší oživení ztraceného vědomí této skutečnosti a prostředkem k tomuto oživení je oddaná služba Pánu. Na základě jasného pochopení získaného od autorit, jako je mudrc Maitreya, může člověk dosáhnout skutečného poznání, a upnout tak svoji zneklidněnou mysl na cestu duchovního pokroku.