Skip to main content

ТЕКСТ 39

Sloka 39

Текст

Verš

ато бхагавато мй
мйинм апи мохинӣ
йат свайа чтма-вартмтм
на веда ким утпаре
ato bhagavato māyā
māyinām api mohinī
yat svayaṁ cātma-vartmātmā
na veda kim utāpare

Пословный перевод

Synonyma

ата — поэтому; бхагавата — божественный; мй — могущество; мйинм — магов; апи — даже; мохинӣ — зачаровывающее; йат — то, которое; свайам — лично; ча — также; тма-вартма — самодостаточный; тм — Сам; на — не; веда — знает; ким — что; ута — говорить о; апаре — других.

ataḥ — proto; bhagavataḥ — božské; māyā — energie; māyinām — kouzelníků; api — i; mohinī — okouzlující; yat — to, co; svayam — Osobně; ca — také; ātma-vartma — soběstačný; ātmā — Sám; na — ne; veda — zná; kim — co; uta — říci o; apare — jiných.

Перевод

Překlad

Чудесное могущество Верховной Личности Бога приводит в недоумение даже магов и волшебников. Что говорить о других, если даже самодостаточный Господь не знает пределов собственного могущества?

Úžasná energie Nejvyšší Osobnosti Božství mate i kouzelníky. Její hranice nezná ani soběstačný Pán, a tím spíše ji neznají ostatní.

Комментарий

Význam

Последователи «лягушачьей философии», то есть спорщики-материалисты, занимающиеся наукой и математическими расчетами, не верят в непостижимое могущество Верховной Личности Бога, но даже их иногда ставят в тупик чудеса, которые творят человек и природа. Даже мистики и чародеи материального мира теряются, когда слышат о чудесах, которые Господь являет во время Своих трансцендентных игр, и, чтобы как-то оправдать свое замешательство, они называют Его игры мифами. Однако для Верховной Всемогущей Личности нет ничего невозможного, и все Его деяния — не миф, а реальность. Больше всего мирских спорщиков удивляет то, что, пока они пытаются определить пределы безграничного могущества Верховного Господа, Его искренние преданные освобождаются из материального рабства, просто восхваляя чудеса, сотворенные Господом, с которыми они ежедневно сталкиваются в своей практической деятельности. Преданные Господа видят Его удивительное искусство во всем, с чем им приходится сталкиваться за едой, во сне, за работой и т.д. В маленьком плоде баньянового дерева — тысячи крошечных семян, в каждом из них скрыто новое дерево, а в нем в свою очередь заключена возможность появления на свет миллионов таких плодов, каждый из которых является одновременно причиной и следствием. Таким образом, даже дерево и его семена наводят преданных на размышления о деяниях Господа, в то время как спорщики-материалисты тратят свое время на бесплодные рассуждения и логические умозаключения, которые ничего не принесут им ни в этой жизни, ни в следующей. Они очень гордятся своими теориями, но при этом не способны по достоинству оценить даже простое чудо появления на свет баньянового дерева. Все эти философы — несчастные души, обреченные вечно томиться в плену материального существования.

Žabí filozofové a materialističtí stoupenci vědy a matematických výpočtů možná nevěří v nepochopitelnou moc Nejvyšší Osobnosti Božství, ale přesto jsou někdy zmateni úžasnými kouzly člověka a přírody. Tito kouzelníci a čarodějové hmotného světa jsou ve skutečnosti zmateni kouzlem Pánových transcendentálních činností, ale snaží se zakrýt svůj zmatek tím, že je prohlašují za mytologii. U Nejvyšší Všemocné Osoby ovšem není nic nemožné nebo mytologické. Největší hádankou pro světské filozofy je, že zatímco oni neustále počítají délku a šířku neomezené moci Pána, Jeho upřímní oddaní jsou osvobozeni z hmotného otroctví jednoduše tím, že oceňují úžasná kouzla Nejvyššího na poli praxe. Oddaní Pána vidí Jeho úžasnou zručnost ve všem, s čím kdy přicházejí do styku za všech okolností; když jedí, spí, pracují atd. Malý banyánový plod obsahuje tisíce malých semínek a každé z nich má sílu dalšího stromu, který má opět sílu mnoha milionů takových plodů jakožto příčin a důsledků. Stromy a semínka tedy vedou oddané k meditaci o činnostech Pána, zatímco světští filozofové marní čas suchou spekulací a mentálními výmysly, zbytečnými jak pro tento život, tak pro příští. Přestože jsou pyšní na svoji spekulaci, nikdy nedokáží ocenit jednoduché potenciální schopnosti banyánovníku. Tito spekulanti jsou ubohé duše, navěky odsouzené zůstat v hmotném světě.