Skip to main content

ТЕКСТ 28

28

Текст

Текст

тйантикена саттвена
дива дев прапедире
дхар раджа-свабхвена
паайо йе ча тн ану
а̄тйантікена саттвена
дівам̇ дева̄х̣ прапедіре
дгара̄м̇ раджах̣-свабга̄вена
пан̣айо йе ча та̄н ану

Пословный перевод

Послівний переклад

тйантикена — превосходные; саттвенагуной благости; дивам — на высших планетах; дев — полубоги; прапедире — находятся; дхарм — на Земле; раджагуна страсти; свабхвена — по природе; паайа — человек; йе — все те; ча — также; тн — их; ану — подопечные.

а̄тйантікена  —  переважною; саттвена  —  якістю добра; дівам  —  на вищих планетах; дева̄х̣  —  півбоги; прапедіре  —  розташувалися; дгара̄м  —  на Землі; раджах̣  —  страсть; свабга̄вена  —  за природою; пан̣айах̣  —  люди; йе  —  ті всі; ча  —  також; та̄н  —  їхні; ану  —  підлеглі.

Перевод

Переклад

Полубоги, находящиеся под влиянием гуны благости и наделенные присущими ей замечательными качествами, живут на райских планетах, а люди, находящиеся под влиянием гуны страсти, вместе с другими существами, их подопечными, населяют Землю.

Півбоги, наділені переважно чудовими якостями ґуни добра, населили райські планети, тоді як люди через пристрасність своєї природи, живуть, разом із своїми на Землі.

Комментарий

Коментар

В «Бхагавад-гите» (14.14 – 15) говорится, что живые существа, находящиеся под преимущественным влиянием гуны благости, поднимаются на высшие, райские планеты; те, кто находится под влиянием гуны страсти, попадают на средние планеты земного типа, а те, кто пребывает во власти гуны невежества, опускаются на низшие планеты или появляются на свет в животных формах жизни. Полубоги развили в себе качества, присущие гуне благости, и потому живут на райских планетах. Животные находятся на более низкой ступени эволюции, чем люди, хотя некоторые из них живут вместе с людьми. Так, например, коровы, лошади, собаки и т.д. испокон веков находятся под защитой человека.

ПОЯСНЕННЯ: У «Бгаґавад-ґіті» (14.14–15) сказано, що істоти, які піднімаються на високий рівень ґуни добра, досягають вищих, райських, планетних систем, а ті, хто підвладний ґуні страсті, живуть на середніх планетних системах. Що ж до істот, занурених у ґуну невігластва, то вони деґрадують до нижчих планетних систем або опускаються до тваринного царства. Півбоги піднімаються на високий рівень ґуни добра і тому населяють райські планети. На нижчому, ніж люди, щаблі розташовані тварини, хоча деякі з них живуть поряд із людьми    —    корови, коні, собаки спрадавна живуть під опікою людей.

Особенно важным в данном стихе является слово тйантикена. Развив в себе качества, присущие гуне материальной благости, живое существо может попасть на райские планеты. Когда же человек культивирует в себе качества, присущие гунам страсти и невежества, он убивает тех животных, которых должен опекать. Те, кто занимается бессмысленным уничтожением животных, находятся в плену гун страсти и невежества и лишены возможности подняться на уровень гуны благости. Тем самым они обрекают себя на рождение в низших формах жизни. Деление планет на высшие и низшие производится с учетом того, какие типы живых существ на них обитают.

Важливе значення має в цьому вірші слово а̄тйантікена. Розвиваючи в собі якість добра, можна піднятися на райські планети. Але коли людина без потреби потурає проявам страсті й невігластва у собі, вона дозволяє собі вбивати тварин, яких, навпаки, повинна захищати. Ті, хто безглуздо, без жодної потреби забиває тварин, занурюються в ґуни страсті та невігластва і позбавляють себе можливості піднятися до ґуни добра. Тим самим вони прирікають себе на деґрадацію і народження в нижчих формах життях. Планетні системи поділяють на вищі та нижчі відповідно до якостей істот, які їх населяють.