Skip to main content

ТЕКСТ 29

Sloka 29

Текст

Verš

atraiva narakaḥ svarga
iti mātaḥ pracakṣate
yā yātanā vai nārakyas
tā ihāpy upalakṣitāḥ
atraiva narakaḥ svarga
iti mātaḥ pracakṣate
yā yātanā vai nārakyas
tā ihāpy upalakṣitāḥ

Пословный перевод

Synonyma

атра — в этом мире; эва — даже; нараках̣ — ад; сваргах̣ — рай; ити — итак; ма̄тах̣ — дорогая мать; прачакшате — говорят; йа̄х̣ — которые; йа̄тана̄х̣ — наказания; ваи — безусловно; на̄ракйах̣ — адские; та̄х̣ — они; иха — здесь; апи — также; упалакшита̄х̣ — видны.

atra — v tomto světě; eva — dokonce; narakaḥ — peklo; svargaḥ — nebe; iti — takto; mātaḥ — ó matko; pracakṣate — říkají; yāḥ — které; yātanāḥ — tresty; vai — jistě; nārakyaḥ — pekelné; tāḥ — ty; iha — zde; api — také; upalakṣitāḥ — viditelné.

Перевод

Překlad

Господь Капила продолжал: Дорогая мать, иногда говорят, что и на этой планете можно оказаться в аду или в раю, ибо даже здесь людям порой приходится терпеть адские муки.

Pán Kapila pokračoval: Má drahá matko, někdy se říká, že zažíváme peklo či nebe na této planetě, protože i zde jsou někdy vidět pekelné tresty.

Комментарий

Význam

Иногда неверующие не принимают всерьез приводимые в Ведах описания ада. Они игнорируют сведения, содержащиеся в авторитетных священных писаниях. Однако здесь Господь Капила подтверждает подлинность этих описаний и говорит, что адские условия жизни существуют даже на этой планете. Не следует думать, будто ад находится только на той планете, где правит Ямараджа. На планете Ямараджи грешнику предоставляют возможность подготовиться к существованию в адских условиях, которое уготовано ему в следующей жизни. После этого он рождается на какой-нибудь другой планете, чтобы продолжать адское существование. Так, если человек в наказание за свои грехи должен питаться испражнениями и мочой, то сначала он привыкает к такому рациону на планете Ямараджи, а затем получает тело определенного типа, а именно тело свиньи, в котором будет питаться экскрементами и думать, что наслаждается жизнью. Ранее уже говорилось, что, в каких бы ужасных условиях ни оказалась обусловленная душа, она считает себя счастливой. В противном случае она не смогла бы вынести страданий, сопутствующих адской жизни.

Nevěřící někdy neuznávají výroky písem týkající se pekla a znevažují tyto autorizované popisy. Pán Kapila je proto potvrzuje a říká, že takové pekelné podmínky je možné vidět i na této planetě. Není pravda, že existují jen na planetě, kde žije Yamarāja. Na Yamarājově planetě dostávají hříšní lidé příležitost naučit se žít v pekelných podmínkách, které budou muset snášet v příštím životě, a pak se mohou narodit na jiné planetě a ve svém pekelném žití pokračovat. Například má-li člověk určeno zůstat v pekle a jíst výkaly a moč, nejprve tyto zvyky vyvine na Yamarājově planetě a potom dostane příslušný druh těla — tělo prasete—ve kterém bude moci jíst výkaly a myslet si, že si užívá života. Jak již bylo řečeno, podmíněná duše si v jakýchkoliv pekelných podmínkách myslí, že je šťastná. Jinak by utrpení pekelného života nesnesla.