Skip to main content

ТЕКСТ 15

Sloka 15

Текст

Verš

āste ’vamatyopanyastaṁ
gṛha-pāla ivāharan
āmayāvy apradīptāgnir
alpāhāro ’lpa-ceṣṭitaḥ
āste ’vamatyopanyastaṁ
gṛha-pāla ivāharan
āmayāvy apradīptāgnir
alpāhāro ’lpa-ceṣṭitaḥ

Пословный перевод

Synonyma

а̄сте — он остается; аваматйа̄ — пренебрежительно; упанйастам — то, что бросят; гр̣ха-па̄лах̣ — собака; ива — как; а̄харан — съедая; а̄майа̄вӣ — больной; апрадӣпта-агних̣ — страдающий от несварения желудка; алпа — немного; а̄ха̄рах̣ — питаясь; алпа — едва; чешт̣итах̣ — его деятельность.

āste — zůstává; avamatyā — lhostejně; upanyastam — co je dáno; gṛha-pālaḥ — pes; iva — jako; āharan — jí; āmayāvī — nemocný; apradīpta-agniḥ — s poruchou trávení; alpa — málo; āhāraḥ — jí; alpa — malé; ceṣṭitaḥ — jeho činnosti.

Перевод

Překlad

Так он остается дома и, словно дворовый пес, питается тем, что ему бросают. Страдая от многочисленных недугов, таких, как несварение желудка и потеря аппетита, он съедает горстку пищи в день и постепенно превращается в калеку, не способного больше работать.

Takto zůstává doma jako domácí pes a živí se tím, co mu lhostejně dají. Trpí mnoha nemocemi, jako je porucha trávení a ztráta chuti, a proto jí pouze malé kousky jídla. Stává se invalidou, který již nemůže nic dělat.

Комментарий

Význam

Подойдя к порогу смерти, человек превращается в беспомощного калеку, и, когда родственники перестают заботиться о нем, он жестоко страдает и его жизнь становится хуже собачьей. Поэтому в Ведах сказано: мужчина должен покинуть дом, не дожидаясь, пока он окажется в таком жалком положении, и встретить смерть вдали от семьи и родственников. Если мужчина уходит из дома и умирает так, что об этом не знают члены его семьи, он умирает достойной смертью. Однако человек, привязанный к семье, хочет, чтобы после смерти родственники несли его тело в траурной процессии, и, хотя самому ему не придется увидеть это шествие, он тем не менее мечтает, чтобы его телу устроили пышные похороны. При мысли об этом ему делается приятно, и, несмотря на то, что он не знает, куда отправится после смерти и какой будет его следующая жизнь, он чувствует себя счастливым.

Před smrtí se člověk stane nemocným invalidou, a když ho členové jeho rodiny začnou přehlížet, jeho život bude horší než život psa, neboť se dostane do velice bídných podmínek. Védská písma proto přikazují, aby muž opustil domov dříve, než nastane tato situace, a zemřel bez vědomí svých příbuzných. Odejít z domova a zemřít tak, aby o tom rodina nevěděla, se pokládá za slavnou smrt. Připoutaný hospodář však chce, aby ho i po smrti jeho příbuzní nesli ve velkém procesí, a přestože sám nic neuvidí, chce, aby uspořádali honosný průvod pro jeho tělo. To mu dává pocit štěstí, přestože neví, kam bude muset jít, až své tělo opustí a otevře se před ním další život.