Skip to main content

ТЕКСТ 1

Sloka 1

Текст

Verš

kapila uvāca
tasyaitasya jano nūnaṁ
nāyaṁ vedoru-vikramam
kālyamāno ’pi balino
vāyor iva ghanāvaliḥ
kapila uvāca
tasyaitasya jano nūnaṁ
nāyaṁ vedoru-vikramam
kālyamāno ’pi balino
vāyor iva ghanāvaliḥ

Пословный перевод

Synonyma

капилах̣ ува̄ча — Господь Капила сказал; тасйа этасйа — того самого фактора времени; джанах̣ — человек; нӯнам — безусловно; на — не; айам — это; веда — знает; уру-викрамам — великом могуществе; ка̄лйама̄нах̣ — носимый; апи — хотя; балинах̣ — могучего; ва̄йох̣ — ветра; ива — как; гхана — облаков; а̄валих̣ — вереница.

kapilaḥ uvāca — Pán Kapila řekl; tasya etasya — právě tohoto časového faktoru; janaḥ — člověk; nūnam — jistě; na — ne; ayam — tuto; veda — zná; uru-vikramam — velkou sílu; kālyamānaḥ — unášeny; api — ačkoliv; balinaḥ — mocný; vāyoḥ — větru; iva — jako; ghana — mraků; āvaliḥ — shluk.

Перевод

Překlad

Верховный Господь, Личность Бога, сказал: Как вереницы облаков, носимых ветром, ничего не знают о его могуществе, так и человек, обладающий материальным сознанием и поглощенный кармической деятельностью, не подозревает о могуществе времени, несущего его.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, řekl: Stejně jako shluk mraků nezná mocné působení větru, tak i člověk pohroužený do hmotného vědomí nezná mocnou sílu časového faktoru, který ho unáší.

Комментарий

Význam

Великий политик и пандит, по имени Чанакья, говорил, что даже одно упущенное мгновение нельзя купить ни за какие деньги. Размеры ущерба, который мы несем, бездумно растрачивая свое драгоценное время, невозможно даже представить. Какой бы деятельностью мы ни занимались — материальной или духовной, — мы должны очень бережливо расходовать отпущенное нам время. Обусловленная душа живет в данном теле строго определенный срок, поэтому ведические писания рекомендуют нам за этот короткий промежуток времени полностью развить в себе сознание Кришны и таким образом выйти из-под власти времени. Но, к сожалению, люди, не обладающие сознанием Кришны, подобно облакам, увлекаемым ветром, даже не замечают бега времени, которое уносит их с собой.

Velký paṇḍita-politik jménem Cāṇakya řekl, že ani jediný okamžik nelze vrátit, i kdybychom za to chtěli zaplatit miliony. Nikdo se nedopočítá ztráty způsobené promarňováním drahocenného času. Ať už z hmotného, či z duchovního hlediska si má člověk dávat velký pozor, aby správně využíval čas, který má k dispozici. Každá podmíněná duše má dané období, které stráví v určitém těle, a písma doporučují, abychom během tohoto krátkého období úspěšně dokončili rozvoj vědomí Kṛṣṇy, a tak se osvobodili od vlivu časového faktoru. Ti, kdo nerozvíjejí vědomí Kṛṣṇy, jsou, aniž by o tom věděli, unášeni mocnou silou času, stejně jako jsou mraky unášeny větrem.