Skip to main content

ТЕКСТ 34

34

Текст

Текст

evaṁ harau bhagavati pratilabdha-bhāvo
bhaktyā dravad-dhṛdaya utpulakaḥ pramodāt
autkaṇṭhya-bāṣpa-kalayā muhur ardyamānas
tac cāpi citta-baḍiśaṁ śanakair viyuṅkte
евам̇ харау бгаґаваті пратілабдга-бга̄во
бгактйа̄ дравад-дгр̣дайа утпулаках̣ прамода̄т
ауткан̣т̣гйа-ба̄шпа-калайа̄ мухур ардйама̄нас
тач ча̄пі чітта-бад̣іш́ам̇ ш́анакаір війун̇кте

Пословный перевод

Послівний переклад

эвам — таким образом; харау — к Господу Хари; бхагавати — Личности Бога; пратилабдха — развившаяся; бха̄вах̣ — чистая любовь; бхактйа̄ — в процессе преданного служения; драват — тает; хр̣дайах̣ — его сердце; утпулаках̣ — ощущение, что волосы на его теле встают дыбом; прамода̄т — от переполняющей его радости; ауткан̣т̣хйа — вызванные всепоглощающей любовью; ба̄шпа-калайа̄ — потоки слез; мухух̣ — непрерывно; ардйама̄нах̣ — текущие; тат — то; ча — и; апи — даже; читта — ума; бад̣иш́ам — крючок; ш́анакаих̣ — постепенно; вийун̇кте — отвлекается.

евам  —  так; харау  —  до Господа Харі; бгаґаваті  —  Бога-Особи; пратілабдга  —  розвинувши; бга̄вах̣  —  чисту любов; бгактйа̄  —  відданим служінням; драват  —  розтоплене; хр̣дайах̣  —  серце; утпулаках̣  —  відчуваючи, як волосся на шкірі стає дибки; прамода̄т  —  від незрівнянної радості; ауткан̣т̣гйа  —  через велику любов; ба̄шпа-калайа̄  —  потоками сліз; мухух̣  —  постійно; ардйама̄нах̣  —  потерпаючи; тат  —  те; ча  —  і; апі  —  навіть; чітта  —  розум; бад̣іш́ам  —  гачок; ш́анакаіх̣  —  поступово; війун̇кте  —  відриває.

Перевод

Переклад

Следуя этим путем, йог постепенно развивает в себе чистую любовь к Верховной Личности Бога, Хари. Когда он достигает определенного уровня в преданном служении, волосы на его теле встают дыбом от переполняющей его радости, а из глаз непрерывным потоком начинают литься слезы, вызванные всепоглощающей любовью к Господу. Со временем даже ум йога, который он до сих пор использовал для того, чтобы привлечь Господа, как рыбак использует крючок, чтобы поймать рыбу, прекращает заниматься материальной деятельностью.

Таким способом йоґ поступово розвиває чисту любов до Верховного Бога-Особи, Харі. Його відданість дедалі зростає і з часом від незрівнянної радості в нього стає дибки волосся на тілі, а з очей ллються потоком сльози любові. Поступово навіть розум, який він використовував як засіб привабити Господа так само, як гачком ловлять рибу, відходить від матеріальної діяльності.

Комментарий

Коментар

Здесь ясно сказано, что медитация, которая представляет собой одну из форм умственной деятельности, не является высшей стадией самадхи, или транса. Вначале, чтобы запечатлеть в сознании образ Верховной Личности Бога, йог использует свой ум, но на высших ступенях йоги об этом не может быть и речи. Когда чувства преданного очищаются, он привязывается к служению Верховному Господу. Иначе говоря, медитацией нужно заниматься только до тех пор, пока человек не достигнет уровня чистого преданного служения. На начальных этапах ум используют для того, чтобы очистить чувства, но, когда в процессе медитации чувства человека очищаются, необходимость находиться в каком-то определенном месте и медитировать на форму Господа отпадает. Человек так привыкает служить Господу, что его служение становится спонтанным. Когда йог заставляет свой ум медитировать на форму Господа, такую медитацию называют нирбиджа- йогой, то есть «безжизненной» йогой, поскольку в этом случае йог не занимается спонтанным служением Господу. Но те, кто постоянно думает о Господе, занимаются сабиджа-йогой («живой» йогой), которая должна стать целью каждого йога.

ПОЯСНЕННЯ: Цей вірш ясно вказує, що медитація, яка являє собою різновид розумової діяльності,    —    це ще не досконалий рівень самадгі, чи трансу. Спочатку розум використовують, щоб прикликати образ Верховного Бога-Особи, але на вищих рівнях розум вже не використовують. Відданий привчається служити Верховному Господу, очищуючи свої чуття. Іншими словами, йоґічні засади медитації потрібні лише доти, доки людина не втвердилася на рівні чистого відданого служіння. Розум використовують для того, щоб очистити чуття, але коли чуття завдяки медитації очистилися, відпадає потреба сідати в певному місці і старатися зосередитися на Господньому образі. Людина так звикає служити Богові-Особі, що робить це само собою, без окремих зусиль. Коли розум примусово зосереджують на образі Господа, це називається нірбіджа-йоґа, або безжиттєва йоґа, тому що йоґ не відчуває природного потягу до особистого служіння Господу. Але коли він постійно думає про Господа, це називається сабіджа-йоґа, або жива йоґа. Треба піднятися на рівень живої йоґи.

Как сказано в «Брахма-самхите», человек должен постоянно, круглые сутки, заниматься служением Господу. Развив в себе всепоглощающую любовь к Богу, он поднимается на уровень према̄н̃джана-ччхурита. Тот, кто, занимаясь преданным служением, достигает высшей стадии любви к Верховной Личности Бога, всегда созерцает Господа. Ему не нужно прилагать сознательные усилия, заставляя себя медитировать на Его образ. Он обретает это божественное видение потому, что не отвлекается ни на что другое. На этой ступени духовного развития отпадает необходимость насильно заставлять ум медитировать. Медитация, рекомендуемая на низших ступенях процесса духовного самоосознания, нужна только для того, чтобы помочь человеку достичь уровня преданного служения, поэтому тем, кто уже занимается трансцендентным любовным служением Господу, нет необходимости заниматься медитацией. Стадию совершенства, о которой идет речь, называют сознанием Кришны.

Як підтверджує «Брахма-самхіта», треба залишатися зануреним у віддане служіння двадцять чотири години на добу. Рівня преманджана-ччгуріта досягають завдяки неподільній любові до Господа. Коли завдяки відданому служінню людина повністю розвиває любов до Верховного Бога-Особи, вона завжди бачить Його, навіть не примушуючи себе силою медитувати на Нього. Зір такої людини стає божественний, тому що вона не відволікається ні на що інше. На цьому рівні духовного розвитку зникає потреба примусово залучати розум до медитації. Медитація, яку рекомендують на нижчих рівнях, являє собою лише засіб піднятися до рівня відданого служіння, тому ті, хто вже занурився у трансцендентне любовне служіння Господу, уже вищі за медитацію. Рівень такої досконалості називається свідомістю Крішни.