Skip to main content

ТЕКСТ 30

Sloka 30

Текст

Verš

тад этан ме виджнӣхи
йатхха манда-дхӣр харе
сукха буддхйейа дурбодха
йош бхавад-ануграхт
tad etan me vijānīhi
yathāhaṁ manda-dhīr hare
sukhaṁ buddhyeya durbodhaṁ
yoṣā bhavad-anugrahāt

Пословный перевод

Synonyma

тат этат — то же самое; ме — мне; виджнӣхи — объясни, пожалуйста; йатх — чтобы; ахам — я; манда — слаб; дхӣ — чей разум; харе — о мой Господь; сукхам — с легкостью; буддхйейа — могла постичь; дурбодхам — очень трудно постичь; йош — женщина; бхават-ануграхт — Твоей милостью.

tat etat — právě to; me — mi; vijānīhi — prosím vysvětli; yathā — aby; aham — já; manda — pomalá; dhīḥ — jejíž inteligence; hare — ó můj Pane; sukham — snadno; buddhyeya — mohu pochopit; durbodham — velice obtížné na pochopení; yoṣā — žena; bhavat-anugrahāt — Tvou milostí.

Перевод

Překlad

Мой дорогой сын Капила, я всего лишь женщина. Мой разум слаб, и потому мне трудно постичь Абсолютную Истину. Но если Ты соблаговолишь рассказать мне о Ней, то даже я, женщина, смогу постичь Ее и обрести трансцендентное счастье.

Kapilo, můj milý synu, jsem koneckonců jen pouhá žena. Je pro mě velice těžké pochopit Absolutní Pravdu, protože nemám příliš velkou inteligenci. Když mi ji však laskavě vysvětlíš, budu ji i přesto schopna pochopit, a pocítit tak transcendentální štěstí.

Комментарий

Význam

Обыкновенному, не слишком разумному человеку трудно постичь Абсолютную Истину, но божественная милость духовного учителя может открыть доступ к сокровенному знанию даже самому ограниченному и недалекому ученику. Поэтому Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит: йасйа прасдд — по милости духовного учителя ученик получает милость Верховной Личности Бога, бхагават-прасда. Девахути просит здесь своего великого сына о снисхождении, ссылаясь на то, что она, как и всякая женщина, не отличается большим разумом и к тому же является Его матерью. И по милости Капиладевы она получит возможность осознать Абсолютную Истину, которую так трудно постичь обыкновенным людям, особенно женщинам.

Obyčejný, méně inteligentní člověk jen velice těžko pochopí poznání o Absolutní Pravdě. Je-li však duchovní mistr ke svému žákovi dostatečně laskavý, pak je mu božskou milostí duchovního mistra vše vyjeveno, přestože je žák sebeméně inteligentní. Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura proto říká: yasya prasādād — milostí duchovního mistra přichází milost Nejvyšší Osobnosti Božství, bhagavat-prasādaḥ. Devahūti požádala svého vznešeného syna, aby k ní byl milostivý, protože byla jen méně inteligentní žena a navíc Jeho matka. Milostí Kapiladeva mohla Absolutní Pravdu docela dobře pochopit, přestože pro obyčejného člověka, a zvláště pro ženu, je to velice obtížné téma.