Skip to main content

ТЕКСТ 56

56

Текст

Текст

атхпи пччхе тв вӣра
йад-артха твам ихгата
тад вайа нирвйалӣкена
пратипадймахе хд
атга̄пі пр̣ччге тва̄м̇ віра
йад-артгам̇ твам іха̄ґатах̣
тад вайам̇ нірвйалікена
пратіпадйа̄махе хр̣да̄

Пословный перевод

Послівний переклад

атха апи — невзирая на все это; пччхе — я спрашиваю; твм — тебя; вӣра — о доблестный царь; йат-артхам — цель; твам — ты; иха — сюда; гата — пришел; тат — то; вайам — мы; нирвйалӣкена — безоговорочно; пратипадймахе — мы исполним; хд — всем сердцем.

атга апі  —  незважаючи на це все; пр̣ччге  —  запитую; тва̄м  —  тебе; віра  —  звитяжний царю; йат-артгам  —  яка мета; твам  —  ти; іха  —  тут; а̄ґатах̣  —  прийшов; тат  —  що; вайам  —  ми; нірвйалікена  —  беззастережно; пратіпадйа̄махе  —  виконаємо; хр̣да̄  —  із щирим серцем.

Перевод

Переклад

Однако, невзирая на все это, позволь все же спросить тебя, о доблестный царь: что привело тебя ко мне? Каким бы ни было твое желание, мы беспрекословно исполним его.

Однак, якщо не брати до уваги цього, о звитяжний царю, дозволь запитати, яка мета твого приїзду? Хоч би чого ти хотів, ми щиро постараємося виконати твоє бажання.

Комментарий

Коментар

Приходя в дом своего друга, человек, как правило, преследует какую-то цель. Кардама Муни понимал, что великий царь Сваямбхува, объезжая свои владения, не будет без дела приходить в его хижину, поэтому он приготовился исполнить желание царя. В те времена было принято, чтобы мудрецы приходили к царям, а цари посещали жилища мудрецов, при этом хозяин всегда был рад исполнить любое желание своего гостя. Подобные взаимоотношения получили название бхакти-карья. Взаимовыгодные отношения, которые существовали между брахманами и кшатриями, очень хорошо описаны в одном стихе: кшатра двиджатвам. Кшатрам значит «царское сословие», а двиджатвам — «сословие брахманов». В ведическом обществе брахманы и кшатрии помогали друг другу. Цари опекали брахманов, предоставляя им возможность заботиться о духовном развитии общества, а брахманы давали царям мудрые советы о том, что нужно делать, чтобы государство и подданные могли достичь духовного совершенства.

ПОЯСНЕННЯ: Приходячи в гості до друга, людина, найчастіше, має якусь ціль. Кардама Муні розумів, що такий великий цар, як Сваямбгува, прийшов до його відлюдницької оселі не тому, що об’їжджає все царство й перевіряє стан справ у ньому, а тому що має якусь особливу ціль. Він був готовий виконати бажання царя. Колись мудреці часто ходили до царів, а царі    —    до мудреців, що жили в своїх відлюдницьких хатинках. І ті, і ті завжди була раді виконати бажання своїх гостей. Такі взаємини називають бгакті-кар’я. Є гарний вірш, який описує взаємовигідні стосунки між брахманами і кшатріями (кшатрам̇ двіджатвам). Кшатрам̇ означає «царський клас», а двіджатвам    —    «брахманічний клас». Призначення цих двох класів    —    дбати одне про одного. Царі захищали брахманів, щоб вони піклувалися про духовний розвиток суспільства, а брахмани давали царям цінні поради про те, як поступово привести країну й підданих до духовної досконалості.


Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к двадцать первой главе Третьей песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Беседа Ману и Кардамы».

Так закінчуються пояснення Бгактіведанти до двадцять першої глави Третьої пісні «Шрімад-Бгаґаватам», яка називається «Розмова Ману і Кардами».