Skip to main content

ТЕКСТ 32

32

Текст

Текст

двстхв дийа бхагавн
вимна-реи-бхӯшаам
сарвтиайай лакшмй
джуша сва дхишйам виат
два̄х̣стга̄в а̄діш́йа бгаґава̄н
віма̄на-ш́рен̣і-бгӯшан̣ам
сарва̄тіш́айайа̄ лакшмйа̄
джушт̣ам̇ свам̇ дгішн̣йам а̄віш́ат

Пословный перевод

Послівний переклад

дв-стхау — стражам; дийа — наставляя их; бхагавн — Верховная Личность Бога; вимна-реи-бхӯшаам — которую всегда украшают великолепные воздушные корабли; сарва-атиайай — изобилующую всевозможными богатствами; лакшмй — богатствами; джушам — украшенную; свам — Его собственную; дхишйам — обитель; виат — возвратился.

два̄х̣-стгау  —  брамникам; а̄діш́йа  —  давши настанови; бгаґава̄н  —  Верховний Бог-Особа; віма̄на-ш́рен̣і-бгӯшан̣ам  —  де завжди красуються чудові повітряні кораблі; сарва-атіш́айайа̄  —  прекрасну в усіх відношеннях; лакшмйа̄  —  багатствами; джушт̣ам  —  прикрашену; свам  —  Свою; дгішн̣йам  —  обитель; а̄віш́ат  —  увійшов знову.

Перевод

Переклад

Сказав об этом стражам у ворот Вайкунтхи, Господь возвратился в Свою обитель, где летают божественные воздушные корабли, в царство, богатство и великолепие которого затмевает все чудеса света.

Сказавши це брамникам біля входу на Вайкунтгу, Господь повернувся до Своєї обителі, яку прикрашають небесні кораблі і відзначають незрівнянні багатства й велич.

Комментарий

Коментар

Из данного стиха явствует, что все описанные выше события происходили у ворот Вайкунтхалоки. Иначе говоря, мудрецы находились не на Вайкунтхалоке, а у ее ворот. Резонно спросить: как случилось, что они вернулись в материальный мир, если уже попали на Вайкунтхалоку? Однако на самом деле они не вошли туда и потому возвратились назад. Известно немало примеров того, как великие йоги и брахманы, пользуясь методом мистической йоги, покидали материальный мир и достигали Вайкунтхалоки, но, поскольку они не заслужили того, чтобы оставаться там, им приходилось возвращаться. Этот стих подтверждает, что Господа окружают бесчисленные воздушные корабли Вайкунтхи. Здесь сказано также, что сокровища Вайкунтхи намного превосходят все богатства материального мира.

ПОЯСНЕННЯ: З цього вірша стає зрозуміло, що всі описані події відбувалися біля входу на Вайкунтгалоку. Іншими словами, мудреці не ввійшли на саму Вайкунтгалоку, вони дістался лише до її брами. Може виникнути запитання: «Чому вони повернулися до матеріального світу, якщо вони досягли Вайкунтги?» Але насправді вони ще не досягли Вайкунтги і тому повернулися. Історії відомо багато таких випадків, коли великі йоґи та брахмани силою своєї практики йоґи, виходили за межі матеріального світу й піднімалися до Вайкунтгалоки, однак, не бувши достойними залишатися там, вони поверталися назад. Також тут ще раз сказано, що в обителі Господа літають численні повітряні кораблі Вайкунтги. Описи Вайкунтгалоки показують, що її багатства й велич набагато перевершують красу матеріального світу.

Живые существа, включая полубогов, созданы Брахмой, которого, в свою очередь, породил Господь Вишну. В десятой главе «Бхагавад-гиты» Кришна говорит: аха сарвасйа прабхава — Господь Вишну является источником всего, что есть в материальном мире. Тот, кому известно, что Господь Вишну является источником всего сущего, кто знает, каким образом была сотворена вселенная, и понимает, что Вишну, или Кришна, более всего достоин поклонения, становится вайшнавом и начинает поклоняться Вишну. Это подтверждают также ведические гимны: о тад вишо парама падам. Целью жизни является постижение Вишну. То же самое утверждается в другом месте «Шримад-Бхагаватам». Глупцы, не ведающие о том, что высшим объектом поклонения является Вишну, создают себе кумиров в материальном мире и потому обрекают себя на деградацию.

Всі живі створіння, включно з півбогами, з’явилися на світ із Брахми, а Брахма з’явився на світ із Господа Вішну. Крішна каже у «Бгаґавад-ґіті», в десятій главі: ахам̇ сарвасйа прабгавах̣    —    Господь Вішну є джерело всього проявленого в матеріальному світі. Ті, хто знає, що Господь Вішну    —    джерело всього сущого, хто розуміє процес творення світу і хто усвідомлює, що Вішну, чи Крішна,    —    це найвищий об’єкт поклоніння для всіх живих істот, стають вайшнавами і присвячують себе служінню Вішну. Ведичні гімни підтверджують це: ом̇ тад вішн̣ох̣ парамам̇ падам. Мета життя полягає в тому, щоб пізнати Вішну. Те саме сказано і в багатьох місцях «Бгаґаватам». Нетямущі люди, які не знають, що Вішну    —    це найвищий об’єкт поклоніння, вигадують численні об’єкти поклоніння в матеріальному світі і через це деґрадують.