Skip to main content

ТЕКСТ 26

26

Текст

Текст

хди кмо бхрува кродхо
лобха чдхара-даччхадт
сйд вк синдхаво мехрн
нирти пйор агхрайа
хр̣ді ка̄мо бгрувах̣ кродго
лобгаш́ ча̄дгара-даччгада̄т
а̄сйа̄д ва̄к сіндгаво мед̣гра̄н
нірр̣тіх̣ па̄йор аґга̄ш́райах̣

Пословный перевод

Послівний переклад

хди — из сердца; кма — вожделение; бхрува — из межбровья; кродха — гнев; лобха — алчность; ча — и; адхара-даччхадт — из губ; сйт — изо рта; вк — речь; синдхава — моря; мехрт — из полового члена; нирти — порок; пйо — из ануса; агха-райа — средоточия всех грехов.

хр̣ді  —  з серця; ка̄мах̣  —  хіть; бгрувах̣  —  з брів; кродгах̣  —  гнів; лобгах̣  —  жадність; ча  —  також; адгара-даччгада̄т  —  з-поміж губ; а̄сйа̄т  —  з рота; ва̄к  —  мова; сіндгавах̣  —  океани; мед̣гра̄т  —  зі статевого члена; нірр̣тіх̣  —  гріховна діяльність; па̄йох̣  —  з заднього проходу; аґга-а̄ш́райах̣  —  вмістища всіх вад.

Перевод

Переклад

Вожделение и желания появились на свет из сердца Брахмы, гнев — из его межбровья, алчность — из губ, речь — изо рта, океан — из полового члена, а порочные и отвратительные формы деятельности — из его ануса, который является источником всех грехов.

Хіть і жадання з’явилися з серця Брахми, гнів    —    з-поміж його брів, жадність    —    з-поміж його вуст, дар мови    —    з його рота, океан    —    з його статевого члена, а низька й відразлива діяльність    —    із його ануса, джерела всіх гріхів.

Комментарий

Коментар

Обусловленная душа находится во власти собственного ума. Даже те люди, которые с мирской точки зрения являются великими учеными, не могут выйти из-под влияния психической деятельности. Вот почему человеку, который не занимается преданным служением Господу, крайне трудно избавиться от вожделения и порочных желаний. Неудовлетворенное вожделение и низменные желания порождают гнев, который возникает в уме и выходит из межбровья. Поэтому обычным людям рекомендуется концентрировать ум, сосредоточивая внимание на точке между бровями, но преданные Господа возводят на трон своего ума Верховную Личность Бога. Теория, согласно которой человек должен избавиться от всех желаний, совершенно несостоятельна, поскольку ум невозможно освободить от желаний. Когда в писаниях говорится о необходимости избавиться от желаний, то имеются в виду желания, губительные для его духовной жизни. Ум преданного постоянно занят мыслями о Господе, поэтому ему не нужно избавляться от желаний — все его желания связаны исключительно со служением Господу. Дар речи называют Сарасвати, или богиней просвещения. Она появляется на свет из уст Брахмы. Даже если человек находится под покровительством богини просвещения, в его сердце могут оставаться вожделение и материальные желания, а в межбровье появляться признаки гнева. В миру человек может считаться великим ученым, но это еще не означает, что он вышел из-под власти греховного вожделения и гнева. По-настоящему праведным может быть только чистый преданный, который всегда с глубокой верой думает о Господе, то есть постоянно пребывает в состоянии самадхи.

ПОЯСНЕННЯ: Зумовлена душа перебуває в полоні вигадок і мудрувань. Хоч би яких висот світської вченості вона досягла, їй не позбутися впливу різних психічних процесів. Тому людині так важко звільнитися від хіті й потягу до низької діяльності, якщо вона не стає на шлях відданого служіння Господу. Коли людині не вдається задовольнити свою хіть і низькі бажання, в її розумі виникає гнів, який потім проявляється між бровами. Тому звичайним людям радять зосереджувати розум на міжбрів’ї. Що ж до відданих, то вони вже оволоділи вмінням садовити Господа на престол свого розуму. Теорія, котра закликає позбутися всіх бажань, не витримує випробовування практикою, тому що розум неможливо звільнити від бажань. Справжній смисл цієї поради    —    позбутися бажань    —    полягає в тому, щоб позбутися бажань, шкідливих для духовного росту. Відданий завжди наповнює свій розум думками про Господа, і тому не має жодної потреби боротися з бажаннями, адже всі його бажання скеровані на служіння Господу.

Дар мови називають проявом Сарасваті, або богині вченості. Вона з’являється на світ із вуст Брахми. Навіть якщо хтось здобув прихильність богині вченості, серце його можуть переповнювати хіть та матеріальні бажання, а її брови може заламані в гніві. Навіть якщо людина дуже вчена з матеріального погляду, це зовсім не означає, що вона звільнилася від усіх ницих порухів хіті та гніву. Всі достоїнства можна знайти тільки в чистого відданого, що сповнений віри і завжди занурений в думки про Господа, або в самадгі.