Skip to main content

ТЕКСТ 23

23

Текст

Текст

утсагн нрадо джадже
дакшо ’гушхт свайамбхува
прд васишха саджто
бхгус твачи карт крату
утсан̇ґа̄н на̄радо джаджн̃е
дакшо ’н̇ґушт̣га̄т свайамбгувах̣
пра̄н̣а̄д васішт̣гах̣ сан̃джа̄то
бгр̣ґус твачі кара̄т кратух̣

Пословный перевод

Послівний переклад

утсагт — из трансцендентного разума; нрада — Махамуни Нарада; джадже — появился на свет; дакша — Дакша; агушхт — из большого пальца на руке; свайамбхува — Брахмы; прт — из жизненного воздуха, или дыхания; васишха — Васиштха; саджта — родился; бхгу — мудрец Бхригу; твачи — из кожи; карт — из руки; крату — мудрец Крату.

утсан̇ґа̄т  —  з трансцендентних роздумів; на̄радах̣  —  Махамуні Нарада; джаджн̃е  —  був народжений; дакшах̣  —  Дакша; ан̇ґушт̣га̄т  —  з великого пальця руки; свайамбгувах̣  —  Брахми; пра̄н̣а̄т  —  з життєвого повітря, чи з подиху; васішт̣гах̣  —  Васіштга; сан̃джа̄тах̣  —  був народжений; бгр̣ґух̣  —  мудрець Бгріґу; твачі  —  з дотику; кара̄т  —  з руки; кратух̣  —  мудрець Крату.

Перевод

Переклад

Нарада родился из разума Брахмы, который является лучшей частью его тела. Васиштха появился из дыхания Брахмы, Дакша — из большого пальца на его руке, Бхригу — из его кожи, а Крату — из его руки.

Нарада народився з Брахминої розсудливості, найліпшої частини його тіла. Васіштга народився з його подиху, Дакша    —    з великого пальця на руці, Бгріґу    —    з його шкіри, а Крату    —    з руки.

Комментарий

Коментар

Нарада появился на свет из лучшей части тела Брахмы — его разума, поэтому он может дать Верховного Господа всем, кому пожелает. Никакое знание Вед и никакие аскезы не помогут нам постичь Верховную Личность Бога. Но чистый преданный Господа, подобный Нараде, может дать Верховного Господа, кому захочет. Само имя Нарада указывает на то, что он способен даровать живому существу Верховного Господа. Нра значит «Верховный Господь», а да — «тот, кто может дать». Однако то, что Нарада способен дать живому существу Верховного Господа, вовсе не означает, что Господа можно вручить кому угодно, словно вещь. Нарада может дать любому живому существу возможность заниматься трансцендентным любовным служением Господу в качестве Его слуги, друга, отца, матери или возлюбленной — в зависимости от желания, продиктованного трансцендентной любовью того или иного живого существа к Господу. Иначе говоря, только Нарада способен направить человека на путь бхакти-йоги, то есть посвятить его в тайну высшего мистического метода, который поможет ему достичь Верховного Господа.

ПОЯСНЕННЯ: Нарада народився з Брахминої розсудливості, тому що Нарада здатний дати Верховного Господа кожній істоті, якій побажає. Верховного Бога-Особу неможливо пізнати ніяким дослідженням Вед і жодними аскезами. Але чистий відданий Господа Нарада може дарувати Верховного Господа будь-кому, якщо тільки захоче. Саме ім’я Наради свідчить про те, що він може дарувати Верховного Господа. На̄ра означає «Верховний Господь», а да означає «той, хто може дати». Те, що Нарада може дарувати Верховного Господа, не означає, що Господь    —    це якийсь товар, який можна вручити кому завгодно. Це означає, що Нарада може будь-кому дарувати трансцендентне любовне служіння Господу в настрої слуги, друга, батька чи коханої    —    залежно від того, яке бажання виникає в істоти від трансцендентної любові до Господа. Іншими словами, серед усіх інших тільки Нарада здатний вивести людину на шлях бгакті-йоґи, найвищої містичної практики, яка дозволяє прийти до Верховного Господа.